Reklama

W środę sesja Rady Powiatu Sanockiego

Opublikowano:
Autor:

W środę sesja Rady Powiatu Sanockiego - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W dniu 25 września 2019r. o godz.1600 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XII Sesja RADY POWIATU SANOCKIEGO.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Lesku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.

8. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Krośnie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.

9. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Sanoku na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.

10. Przyjęcie Sprawozdania z działań podejmowanych na terenie nadzoru wodnego w Brzozowie na obszarze Powiatu Sanockiego za rok 2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Muzeum Historycznemu w Sanoku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe. Nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19

- zobowiązania do pokrycia wkładu własnego, w formie wkładu pieniężnego do realizacji projektu pod nazwą „Wsparcie dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sanoku” – projekt konkursowy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sanocki.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 5.993.010 zł).

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 44.418 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 42.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 418. 690 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 70.000 zł).

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 50.156 zł).

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 32.000 zł)

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2019 rok (kwota 3.300 zł).

23. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sanockiego na lata 2019-2039.

24.Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Sanoku.

25. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku.

26. Interpelacje i zapytania radnych.

27. Wnioski i oświadczenia.

28.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Robert Pieszczoch

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE