Reklama

Obrzędy Wielkiego Tygodnia

Opublikowano:
Autor:

Obrzędy Wielkiego Tygodnia - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Od Niedzieli Palmowej w Kościele rzymskokatolickim rozpoczyna się Wielki Tydzień. O Świętym Triduum Paschalnym opowiada ks. dziekan dr Andrzeja Skiba, proboszcz parafii farnej w Sanoku.

Wielki Czwartek

To dzień związany z ustanowieniem sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, a tradycja obchodzenia tego święta zrodziła się w IV wieki. W tym dniu każdy kościół parafialny będzie jerozolimskim Wieczernikiem, w którym sprawowana jest pamiątka Wieczerzy Pańskiej.

Nie byłoby Eucharystii bez kapłaństwa, dlatego zwykle dzieci, młodzież i starsi z poszczególnych grup parafialnych składają kapłanom życzenia.

Przy muzyce organów, dzwonów, dzwonków, gongów, śpiewamy hymn "Chwała na wysokości Bogu", aby po jego zakończeniu nieco zamilknąć.

Czytania przedstawiają rodowód Święta Paschy, które upamiętnia wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej i powołanie narodu wybranego, a także opis ustanowienia Eucharystii. Jest to najwcześniejsza informacja na ten temat przekazana przez Nowy Testament. W tym wydarzeniu spełniają się wszystkie zapowiedzi Starego Testamentu. Jezus, Sługa Pański z Księgi Proroka Izajasza, jest Barankiem złożonym w ofierze, który we własnej Krwi zawarł Nowe Przymierze, a następnie polecił ją sprawować swoim uczniom, a co przejęli także ich następcy. Jezus oddał się nam w Eucharystii. Jest to stale powtarzany przejaw Jego miłości ofiarnej, niecofającej się nawet przed śmiercią.

W katedrze oraz w wielu kościołach parafialnych odbywa się obrzęd umywania nóg jako zachęta do wypełniania przykazania braterskiej miłości.

Na zakończenie Mszy świętej w uroczystej procesji przenosi się Najświętszy Sakrament do bocznego ołtarza, do kaplicy zwanej Ciemnicą. Tu wierni adorują Pana Jezusa, towarzysząc Jego osamotnieniu. Po drodze śpiewa się przejmujący hymn: "Sław, języku, tajemnicę, Ciała i najdroższej Krwi... ", i kończy pieśnią adoracyjną: "Przed tak wielkim Sakramentem.... ".

W tym dniu drzwi kościołów otwarte są do późnych godzin nocnych.

 
Wielki Piątek, czyli liturgia na cześć Męki Pańskiej

Zgodnie ze starożytną tradycją, Kościół w tym dniu nie sprawuje Eucharystii. Ołtarz jest zupełnie obnażony, bez krzyża, świeczników i obrusów.

O godzinie, o której kiedyś na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej zabijano paschalne baranki, na Krzyżu za miastem umiera Jezus, Baranek, który na swoje ramiona wziął grzechy nas wszystkich. Kościół wzywa wiernych do adoracji Krzyża. Jest to dzień miłosierdzia, przebaczenia i obietnicy szczerej odnowy życia chrześcijańskiego.

Odczytuje się proroctwo z Księgi Izajasza - czwartą Pieśń Sługi Pańskiego, co odnosi się do cierpiącego Jezusa, który "uniżył samego siebie aż do śmierci, a była to śmierć na Krzyżu"; wziął na siebie "winy wszystkich" i odpokutował za nie. Z Ewangelii według św. Jana czytana jest Męka Pana Jezusa.

Na zakończenie liturgii słowa odbywa się bardzo uroczysta modlitwa powszechna, która ma wiele intencji: za Kościół, papieża, za wszystkie stany Kościoła, za katechumenów, o jedność chrześcijan, za Żydów, za niewierzących w Chrystusa i za niewierzących w Boga; za rządzących państwami oraz za strapionych i cierpiących.

Adoracja Krzyża

Do ołtarza przynosi się zasłonięty Krzyż, a dwaj ministranci niosą przy nim zapalone świece. Kapłan, stojąc przed ołtarzem, bierze Krzyż, odsłania jego górną część i podnosząc, śpiewa wezwanie: "Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", a wszyscy odpowiadają: "Pójdźmy z pokłonem" i klękają na oba kolana. Kapłan trzyma wzniesiony Krzyż i odsłania jego ramiona.

Za ucałowanie Krzyża tego dnia można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. W tym czasie najczęściej śpiewa się pieśni: Ludu, mój ludu" czy "Krzyżu święty nade wszystko".

Komunia święta

Po adoracji Krzyża nakrywa się ołtarz białym obrusem i umieszcza się na nim mszał. Kapłani przynoszą Najświętszy Sakrament, a wszyscy oczekują, milcząc. Kapłanom towarzyszą ministranci z zapalonymi świecami. Następnie celebrans zachęca do modlitwy "Ojcze nasz... ". Po Komunii św. kapłan odnosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum w Grobie Pańskim.

Procesja do Grobu

Po ukończeniu liturgii Męki Pańskiej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i pozostawia się do adoracji. Pan Jezus wystawiony jest w monstrancji okrytej przezroczystym welonem.

W czasie procesji do grobu można śpiewać pieśni o Męce Pańskiej. Bardzo wzruszająca jest pieśń: "Odszedł Pasterz od nas, Zbawca, źródło łaski, zdroje wody żywej, miłości prawdziwej".

Kończy się liturgia Wielkiego Piątku, ale o godz. 22 z kościoła farnego ulicami miasta wyruszy procesja, aby odprawić nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które od kilku lat cieszy się wielkim uznaniem, o czym świadczą ogromne rzesze ludzi.

 
Wielka Sobota

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. W świątyniach, w określonych godzinach, trwa święcenie pokarmów.

Jak wygląda Wigilia Paschalna w Wielką Noc?

Liturgia światła, poświęcenie ognia i przygotowanie paschału

W kościele cisza, skupienie, wszystkie światła wygaszone, ciemno. Na zewnątrz płonie ognisko. Przy poświęceniu paschału z pszczelego wosku kapłan wypowiada słowa: "Chrystus wczoraj i dziś, Początek i Koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność. Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen". Po wyżłobieniu krzyża i dwóch greckich liter kapłan umieszcza pięć symbolicznych gwoździ w kształcie kropli krwi, mówiąc: "Przez swoje święte rany jaśniejące chwałą niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen". Następnie kapłan zapala paschał od nowego ognia, mówiąc: "Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów". Po wypowiedzeniu tych słów celebrans bierze paschał i wstępuje do kościoła, trzykrotnie śpiewając: "Światło Chrystusa". Wszyscy odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki".

Po przyjściu do ołtarza śpiewa się uroczyste Orędzie Wielkanocne z prośbą, aby Chrystus Zmartwychwstały opromieniał swoją światłością cały świat i każdego z nas. Wierni trzymają w rękach zapalone świece.

Liturgia Słowa, chrzcielna i eucharystyczna

Kapłan wzywa lud do słuchania słowa Bożego w pokoju serca i do rozważania, jak Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela, który przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie.

W zależności od miejscowych okoliczności czytań mszalnych tej nocy może być aż dziewięć.

"W Noc Paschalną Kościół zawsze udziela chrztu na znak, że wszystkie sakramenty czerpią moc z Misterium Paschalnego - śmierci i zmartwychwstania Chrystusa". Dokonuje się poświęcenia wody. Wspomina się także w modlitwie świętych, bo w nich najpełniej okazała się moc Zmartwychwstałego Chrystusa.

Niezależnie od chrztu w kościele wszyscy obecni w świątyni odnawiają swój własny chrzest.

Kapłan podchodzi do ołtarza i rozpoczyna liturgię eucharystyczną. Na zakończenie Mszy świętej śpiewa uroczyste: "Idźcie w pokoju Chrystusa, alleluja, alleluja". Teraz - albo dopiero w niedzielę rano - następuje procesja rezurekcyjna.

Przez oktawę często pozdrawiamy się słowami "Chrystus zmartwychwstał - prawdziwie zmartwychwstał".

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE