Reklama

Jednogłośnie "za"

Opublikowano:
Autor:

Jednogłośnie "za" - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Podczas sesji absolutoryjnej radni powiatu leskiego przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016 i udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu Leskiego.

W sesji, która miała miejsce 28 czerwca - jednej z najważniejszych w ciągu roku - wzięło udział 12 radnych, przy 15-osobowym składzie rady. Marek Małecki, przewodniczący rady, przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2016. Komisje stałe rady na swoich posiedzeniach jednogłośnie przyjęły to sprawozdanie i uzyskało ono również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przy głosowaniu nie było zatem zaskoczenia: wszyscy obecni na sesji radni byli za uchwałą. Sytuacja powtórzyła się podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego: znów 12 głosów "za".
Andrzej Olesiuk, starosta leski, podziękował radzie powiatu za udzielenie absolutorium i oświadczył, że zarząd stara się wypełniać wolę rady.

Dochody powiatu leskiego w 2016 r. wyniosły 34 520 662,54 zł, czyli 100 % planu po zmianach podjętych w trakcie roku budżetowego (zakładano 34 518 773,95 zł). Wydatki osiągnęły poziom 25 246 424,36 zł, czyli 99,78 % planu (w założeniach było to 25 301 102,48 zł). W związku z tym budżet powiatu leskiego za rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 9 274 238,18 zł.

Przychody zaplanowano i wykonano w wysokości 767 174,60 zł, czyli 100 % planu. Natomiast rozchody budżetu wykonano w wysokości 8 162 324 zł, co stanowi 81,74 % zakładanych (wynoszących 9 984 846,07 zł).

Na ostatni dzień ubiegłego rok zadłużenie powiatu wynosiło łącznie 7 393 190,20 zł z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów bankowych. To zadłużenie zmniejszyło się w stosunku do długu, jaki istniał 1 stycznia 2016 r. (w wysokości 15 555 514,20 zł) dzięki temu, że na spłatę rat kapitałowych kredytów przeznaczono część środków uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości. Powiat leski sprzedał w drodze przetargu budynek przychodni SP ZOZ wraz z działką oraz budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "Bieszczadnik", uzyskując ze sprzedaży kwotę 7 700 000 zł. Część tej kwoty przeznaczono na zabezpieczenie wkładu własnego w inwestycjach, których realizacja planowana jest na rok 2017.

Na koniec grudnia ubiegłego roku powiat nie miał zobowiązań wymagalnych.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE