Reklama

To najpiękniejszy prezent przed emeryturą. Jerzy Ginalski Honorowym Obywatelem Miasta Sanoka!

Opublikowano:
Autor:

To najpiękniejszy prezent przed emeryturą. Jerzy Ginalski Honorowym Obywatelem Miasta Sanoka! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości To pierwsza w historii oddolna inicjatywa mieszkańców Sanoka. Zawiązali 16-osobowy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, który w krótkim czasie zebrał ponad 700 podpisów pod projektem uchwały o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka dyrektorowi MBL Jerzemu Ginalskiemu.

W dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Miasta Sanoka podjęła uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka Panu Jerzemu Ginalskiemu. Tym samym Dyrektor Ginalski dołączył do grona najwybitniejszych obywateli naszego miasta. Uchwała ta jest wyjątkowa. Jest to pierwsza uchwała, którą Rada Miasta podjęła z inicjatywy mieszkańców naszego miasta. 17 lutego powstał 16-osobowy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, który zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rozpoczął zbieranie podpisów pod tą inicjatywą. W krótkim czasie zebrano ponad 700 podpisów pod projektem uchwały, którą przekazano na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.

Inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta przez sanoczan, którzy chętnie i z uznaniem wsparli tę inicjatywę. W dniu dzisiejszym radni jednogłośnie przegłosowali nadanie tego zacnego tytułu dla Jerzego Ginalskiego.
Serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sanoka. Dziękujemy również wszystkim członkom Demokraci Ziemi Sanockiej za inicjatywę oraz zaangażowanie się w realizację obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Zapytaliśmy Pana Jerzego Ginalskiego o to, jak przyjął wiadomość o tak zaszczytnym tytule:

Tak do końca, to jeszcze nie dotarło to do mnie, że otrzymałem tak zaszczytny tytuł od mieszkańców Sanoka. Każdy lubi jak się docenia jego pracę, efekty tej pracy. Nie ukrywam, że jest to bardzo miłe. Trudno sobie wymarzyć lepsze zakończenie, ukoronowanie mojej przygody skansenowskiej. Jestem przed emeryturą, niespełna dwa lata mi zostało, zatem na finiszu jest to niezwykle miły akcent. Jestem osobą skromną i nie lubię mówić o sobie. Jest to wyróżnienie tym bardziej cenne, że akurat w tym roku mija 25 lat kiedy tutaj skierowałem swoje pierwsze kroki. W 1995 roku rozpocząłem badać moje grodzisko Horodyszcze i od tego w zasadzie wszystko się zaczęło.

Po odkryciu tego pierwszego historycznego Sanoka wkrótce zostałem dyrektorem Skansenu. Nie ma co ukrywać, to była bardzo trudna decyzja. Nie miałem zbyt dużo czasu na myślenie, a obaw było co niemiara. Po pierwsze, przyszedłem z innego miasta, a wiadomo jak w tym czasie, te miasta były ze sobą skonfliktowane. Reforma administracyjna w 1975 roku skłóciła ze sobą Sanok, Jasło i Krosno. A tu nagle przychodzi obca osoba, do bardzo prestiżowej instytucji. Jednak już po roku wiedziałem, że decyzja była słuszna i wszystko będzie dobrze. Trafiłem tutaj na fantastycznych ludzi, to trzeba podkreślić, że to oni mi pomogli wszystko tu realizować.
Zawsze podkreślam, takiego komfortu jak ja miałem, to chyba nie miał żaden dyrektor. Ponieważ ja nie musiałem nic wymyślać, tylko wystarczyło realizować wszystko to, co zostało już wymyślone przez dyrektora Rybickiego i Czajkowskiego. Przecież to oni wymyślili i chcieli zbudować i Galicyjski Rynek i Dwór i inne rzeczy, ja tylko to zrealizowałem i nic więcej. Także bez tej ekipy, którą tu zastałem, niczego nie udałoby mi się zrobić. 

Ważne dla mnie było również to, że ze Skansenem, bez względu na kwestie podległości samorządowej, wszyscy sanoczanie utożsamiali się. Nie ważne czy to było gminne, czy powiatowe, czy też wojewódzkie. Skansen zawsze był nasz sanocki i niezależnie od politycznych opcji zawsze był tą naszą perełką - priorytetem. Nigdy nie miałem trudności w porozumiewaniu się z władzami jeśli chodziło o Skansen.
Na koniec pragnę serdecznie podziękować za tak piękne zwieńczenie mojej 25-letniej przygody z tym cudownym miejscem, jakim jest nasz Skansen - mówi wzruszony dyrektor MBL Jerzy Ginalski

 


Kilka słów o Honorowym Obywatelu:

Jerzy Józef Ginalski urodzony 19 marca 1957 w Krośnie - absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Ukończył studia na kierunku archeologia Polski i powszechna na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Po ukończeniu archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczął pracę w Zbiorczej Szkole Gminnej w Jedliczu, gdzie jako referent ds. administracyjnych rozdawał nauczycielom kartki żywnościowe w stanie wojennym. Później zajmował się muzealnictwem w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie. Następnie trafił do miejscowego Muzeum Okręgowego, gdzie prowadził badania archeologiczne, a później pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Państwowej Służbie Ochrony Zabytków w Krośnie. W roku 1999 Jerzy Ginalski wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Historycznego - Pałacu w Dukli. Po krótkim okresie kierowania Pałacem w Dukli na stałe związał swoje losy z Sanokiem, obejmując 15 lipca 1999 roku stanowisko Dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, którym zarządza do dnia dzisiejszego.

Był kierownikiem misji archeologicznych w Niemczech i Bułgarii. Brał udział w wykopaliskach nad Renem, w Düsseldorfie, gdzie od Niemców, Holendrów i Anglików uczył się nowoczesnej metodologii badań. Jego badania na terenie Pogórzy Karpackich, Dołów Jasielsko-Sanockich, Beskidu Niskiego i Bieszczadów odsłoniły nowy obraz osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego na Podkarpaciu. Jego odkrycie archeologiczne, które na stałe wpisało się w historię Sanoka to „Horodyszcze” - grodzisko w Trepczy. To miejsce, gdzie zlokalizowany został pierwotny Sanok, wzmiankowany po raz pierwszy w staroruskich źródłach w 1150 roku. Odkrył tam pozostałości drewnianej, wczesnośredniowiecznej cerkwi otoczonej rozległym, bo liczącym ponad 100 pochówków cmentarzyskiem oraz setki wspaniałych zabytków, wśród których znajdują się najstarsze na Podkarpaciu relikty związane z chrześcijaństwem.

Od momentu przejęcia przez niego kierownictwa w Muzeum Budownictwa Ludowego, w ciągu ponad 20 lat sanocki skansen zmienił swoje oblicze i jednocześnie stał się jedną z najlepszych jednostek muzealnych na Podkarpaciu i w kraju.
W tym okresie wykonano wiele inwestycji, dzięki którym wzrosła liczba turystów odwiedzających MBL. Obecnie każdego roku regularnie muzeum zwiedza około 150 tys. turystów.

Do najważniejszych zrealizowanych inwestycji należy zaliczyć:

 • na przedpolu parku, przed wejściem do muzeum powstało zaplecze dla masowych imprez plenerowych. Jest to zadaszona amfiteatralna widownia na ok. 1500 miejsc z estradą,
 •  sektor naftowy (powstał w latach 2002-2004),
 • drewniany dwór ze Święcan, w pow. jasielskim z 1861 r., którego zakup, rozbiórka i montaż odbyły się w latach 2005-2011,
 •  Rynek Galicyjski, udostępniony dla zwiedzających w 2011 roku

Rynek Galicyjski - na który złożyło się 30 obiektów z 14 podkarpackich miejscowości - to wizja małego miasteczka z przełomu XIX/XX w. Szybko stał się ogólnopolskim turystycznym przebojem i jednocześnie wizytówką muzeum i miasta Sanoka.
Sanocki skansen odwiedzają nie tylko goście ze wszystkich krajów europejskich (przede wszystkim Francuzi i Niemcy), lecz także z innych kontynentów: ze Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii.


Dotychczasowe nagrody i odznaczenia:

 • Za zasługi dla województwa krośnieńskiego (1998),
 • Srebrna odznaka Za opiekę nad zabytkami (1998),
 • nagroda Powiatu Sanockiego w dziedzinie Kultury (2000),
 • nagroda Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie ochrony kultury (2002),
 • Za Zasługi dla Turystyki (2004),
 • Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2008),
 • nagroda Miasta Sanoka – dziedzina „kultura i sztuka” (2008)
 • Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008),
 • Tytuł „Człowieka Roku Ziemi Sanockiej 2010”,
 • Odznaka „Przyjaciel Dziecka” (2012),
 • Złota odznaka Za opiekę nad zabytkami (2012),
 • Złoty Krzyż Zasługi (2012),
 • Medal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku (2013),
 • VIP Kultura – Najbardziej Wpływowi Podkarpacia (2014),
 • Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom (2015),
 • Honorowy Wolontariusz (2015),
 • Wyróżnienie w uznaniu za realizację Europejskich Dni Dziedzictwa (2015),
 • Statuetka „Za szczególną aktywność w rozwoju turystyki i jej promocji” (2016),
 • Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów (2016)
 • Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa (2016)
 • Srebrna Odznaka Zasłużonego Działacza TPD (2017)
 • Medal Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” (2017)
 • Złota Odznaka Zasłużonego Działacza TPD (2019)


Nagrody i odznaczenia dla MBL pod kierownictwem Dyrektora Jerzego Ginalskiego:

 • I nagroda w XXXII Konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sybilla 2011 „Wydarzenie Muzealne Roku” w kategorii „Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne” (za Galicyjski Rynek);
 • nagroda główna w konkursie „Wzorowe Podkarpackie” (2013);
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzystywanie środków UE na kulturę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”;
 • nagroda główna w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich” w kategorii obiekt turystyczny;
 • nagroda główna głosowania internetowego w VII edycji konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów funduszy europejskich”.
 • Krajowy Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej (najważniejsza nagroda w branży turystycznej) w kategorii na „NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY 2019 ROKU" dla Parku Etnograficznego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku oraz główna nagroda w konkursie "AMBASADOR WSCHODU" w kategorii „Turystyka”.

Redakcja Korso Sanockiego wraz z prezesem i dyrektorem całego wydawnictwa Korso składa serdeczne gratulacje na ręce Pana Jerzego Ginalskiego. Chylimy czoła i dziękujemy za Pana ofiarną pracę na rzecz perełki Podkarpacia, sanockiego Skansenu. 

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE