Reklama

Nieprawidłowości w zakładzie karnym - funkcjonariusz molestował funkcjonariuszkę?

Opublikowano:
Autor:

Nieprawidłowości w zakładzie karnym - funkcjonariusz molestował funkcjonariuszkę?  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W ostatnim czasie dużo się słyszy o nieprawidłowościach w podkarpackich zakładach karnych. Właśnie w jednym z nich miało dochodzić do naruszenia nietykalności cielesnej w strukturach służby więziennej.

Doniesienie

W ostatnim czasie do Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie wpłynęło zgłoszenie o zachowaniu funkcjonariusza w stosunku do jednej z funkcjonariuszek, które może uznać za zachowanie niezgodne z zasadami zachowania służbowego oraz z etyką zawodową. 

Do momentu definitywnego zakończenia czynności nie mogę informować o szczegółach. Ze względu na charakter zdarzenia nie będę również przekazywał żadnych informacji na temat uczestników zdarzenia takich jak wiek, stanowisko, stopień, jednostka w której osoby pracują itp. Są to sprawy zbyt wrażliwe aby przed zakończeniem ustaleń podawać informacje mogące doprowadzić do identyfikacji osób. - odpowiada na zapytanie mjr Jarosław Wójtowicz, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie

 

Jakie działania podjęto w celu wyjaśnienia sytuacji?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracę rozpoczęła Komisja ds. do spraw relacji w środowisku służby i pracy działająca w OISW w Rzeszowie. Wszystkie czynności służbowe w tej sprawie jeszcze ostatecznie się nie zakończyły.

W Służbie Więziennej bardzo poważnie podchodzimy do każdego przypadku łamania prawa przez naszych funkcjonariuszy. Zawsze w sposób stanowczy lecz zgodny z obowiązującym prawem postępujemy z takimi osobami. Jakiekolwiek oskarżenia w stosunku do jednej osoby rzutują na innych funkcjonariuszy. Dlatego to nam najbardziej zależy na wyjaśnieniu sprawy. - odpisuje mjr Jarosław Wójtowicz

 

Jak zapobiega się podobnym sytuacjom? Gdzie szukać pomocy? 
 

Na przypadki mobbingu czy molestowania jesteśmy szczególnie wyczuleni gdyż wiążą się one z naruszeniem sfery godności osobistej drugiej osoby. W służbie mundurowej – gdzie większość zadań realizowana jest w oparciu o rozkaz lub polecenie – musimy uważnie przyglądać się każdemu przypadkowi, kiedy ktoś przekracza granicę równego traktowania drugiego człowieka. Bez względu na płeć, wiek, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, staż pracy czy inne uwarunkowania – wszystkie przypadki  traktujemy tak samo poważnie. - informuje mjr Jarosław Wójtowicz


W celu zapobiegania wszelkim formom bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji, mobbingu lub molestowania a także w celu utrzymywania harmonijnego środowiska służby i pracy, od roku 2013 w każdej jednostce penitencjarnej funkcjonują komisje do spraw relacji w środowisku służby i pracy.

Komisje te powstały w oparciu o zarządzenie nr 32/2013 dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom mobbingu, dyskryminacji i molestowania w Służbie Więziennej.

Każda osoba może się do takiej komisji w swojej jednostce zgłosić i powiedzieć o negatywnym traktowaniu jakiego doświadczyła bądź była świadkiem. Jeśli ktoś nie ma – z różnych powodów – zaufania do funkcjonariuszy w swojej jednostce może zgłosić sprawę do okręgowego inspektoratu – tam też jest taka komisja. Ponadto od 2015 r. funkcjonariusze mogą anonimowo zgłaszać wszelkie nieprawidłowości do Biura Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Komisja do spraw relacji w środowisku służby i pracy składa się trzech członków, w tym jedna osoba wskazana jest przez związki zawodowe.

 

Jak wygląda badanie zgłoszenia?

"Badanie zgłoszenia należy traktować z należytą powagą, ale również z ostrożnością oraz z poszanowaniem praw - zarówno osób je wnoszących, jak i oskarżonych, tak aby niesłusznie nie ucierpiała niczyja reputacja. W czasie podjętego postępowania wyjaśniającego obie strony (tzn. zgłaszający fakt dyskryminacji, mobbingu lub molestowania oraz osoba oskarżona o tego rodzaju zachowania) mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

W toku rozpatrywania zgłoszenia podejmowane są wszelkie kroki w celu wyjaśnienia danej sytuacji. Funkcjonariusze zajmujący się zgłoszeniem starają się ustalić fakty. Pamiętajmy jednak, że tak jak w innych instytucjach przypadki takie są szczególnie trudnymi do wyjaśnienia. Wymagają obiektywności ale też sporej dozy delikatności i wyczucia. Badający sprawę rozmawiają z obiema stronami, analizują przebieg zdarzeń, rozmawiają z innymi funkcjonariuszami. Mogą też np. analizować zapisy z kamer wewnętrznych.

Komisja po zbadaniu sprawy przedkłada wnioski kierownikowi jednostki i jeśli zarzuty się potwierdziły rekomenduje podjęcie postępowania dyscyplinarnego. Dalej sprawa toczy się już trybem przewidzianym prawem. Konsekwencje dla takiej osoby są zależne od charakteru czynu i mogą sięgać aż do dyscyplinarnego wydalenia ze służby. Jeśli popełniony czyn kwalifikuje się jako przestępstwo – dochodzi do tego postępowanie karne.

Od czasu powołania takich komisji – czyli od 2013 r. – wpłynęły do nich dwa zawiadomienia z terenu naszego województwa o zachowaniu niezgodnym z zasadami zachowania służbowego oraz z etyką zawodową. W jednym przypadku komisja rozpatrzyła skargę bez przeprowadzenia czynności wyjaśniających ze względu na brak przesłanek ustawowych mobbingu. W drugim w wyniku przeprowadzonego postępowania zgłoszenie uznano za bezpodstawne." - informuje mjr Jarosław Wójtowicz, Rzecznik Prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE