Reklama

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała rok 2020

Opublikowano:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Rok 2020 był wyjątkowy nie tylko dla branży drogowej, ale i dla każdego sektora gospodarki. Mimo pandemii i nadzwyczajnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem realizowaliśmy nasze plany inwestycyjne. Mamy bowiem świadomość, że zależy od nich nie tylko kondycja branży w tym trudnym okresie, ale że mają one również wpływ na całą polską gospodarkę.

Rok zakończyliśmy, realizując 96 zadań o łącznej długości ponad 1225,2 km. W tym roku udostępniliśmy do ruchu niemal 140 km nowych dróg. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 4269 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 712 km autostrad i 2557 km dróg ekspresowych. W postępowaniach przetargowych są 42 zadania o łącznej długości 545,9 km.

Ważne decyzje i konkretne działania przyczyniły się do tego, że koronawirus nie zatrzymał drogowych inwestycji.

Rok 2020 r. to rok wielu realizacji. W pewnym momencie na tym etapie mieliśmy ich 100. To oznacza, że w najbliższych latach przybędą setki kilometrów nowych dróg.

Budujemy, ogłaszamy kolejne przetargi i wykorzystujemy fundusze UE - pracujemy nad ciągłym rozwojem polskiej infrastruktury drogowej - prezentujemy najważniejsze liczby 2020 roku.

W 2020 roku ogłosiliśmy przetargi dla 48 odcinków o długości 600,2 km i podpisaliśmy 35 umów na zadania o łącznej długości 450 km i wartości 18,1 mld zł.

- Za nami trudny rok zmagań z pandemią. Mimo obiektywnych trudności zdołaliśmy ogłosić wiele przetargów i podpisać wiele umów na realizację nowych dróg ekspresowych i autostrad. Łączymy odcinki dróg w jedną spójną sieć.

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rok 2020 na drogach krajowych Podkarpacia

Realizacja 64 km drogi ekspresowej S19 i przygotowanie kolejnych 74 km, oddanie do ruchu obwodnicy Sanoka (DK28), budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska oraz Łańcuta i przygotowanie kolejnych ośmiu nowych dróg obwodowych, ale także działania na istniejącej sieci drogowej i mostowej poprawiające bezpieczeństwo i jakość podróżowania. Tak w dużym skrócie można opisać rok 2020 na drogach krajowych Podkarpacia. 

S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek: siedem odcinków w realizacji, dwa na etapie przetargu, cztery w przygotowaniu 

Obwodnice w budowie i przygotowaniu: obwodnica Sanoka oddana do ruchu, dwie obwodnice w budowie, osiem na etapie przygotowania  

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników 

S19 Lublin - Rzeszów - Barwinek   

W 2022 roku Rzeszów zyska połączenie drogą ekspresową S19 nie tylko z Lublinem, ale również z Warszawą za sprawą S17. Tym samym stolica Podkarpacia będzie mieć nowe, komfortowe i bezpieczne połączenie drogowe ze stolicą Polski. Trasę o długości ok. 300 km łączącą przedmieścia Rzeszowa i Warszawy, pokonamy samochodem osobowym w czasie poniżej trzech godzin. Połączenie przez Lublin zastąpi dotychczasowy szlak prowadzący przez Radom, Opatów i Kolbuszową, czyli DK9.   

Na Podkarpaciu prace w terenie prowadzone są na sześciu odcinkach realizacyjnych, o różnym zaawansowaniu wynikającym z terminu otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID):   

 • Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 64 proc.  
 • Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 49 proc.   
 • Rudnik nad Sanem - Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 71 proc.   
 • Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 41 proc.    
 • Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 70 proc. 
 • Kamień - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł. Zadanie zaawansowane jest w ok. 37 proc. 
W realizacji, w systemie „Projektuj i buduj”, jest także odcinek S19 Rzeszów Południe - Babica (10,3 km). 10 lipca br. podpisaliśmy umowę z wykonawcą robót (konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, kwota ok. 2,23 mld zł, termin: 70 miesięcy). Obecnie prowadzone są intensywne prace nad dokumentacją projektową oraz prace geologiczne w zakresie uszczegółowienia rozpoznania podłoża gruntowego. Jednym z elementów, jaki powstanie w ramach tego odcinka, będzie tunel T1 o długości ok. 2,2 km.  

W przygotowaniu jest ok. 74-kilometrowy odcinek przyszłej S19 od węzła Babica do granicy państwa w Barwinku. Dla dwóch odcinków (Iskrzynia - Miejsce Piastowe i Miejsce Piastowe - Dukla) ogłoszone zostały już przetargi na realizację (Projektuj i buduj), zaś na pozostałych odcinkach wykonawcy pracują nad rozwiązaniami projektowymi, przygotowując koncepcje programowe (KP). Zakończenie opracowywania KP i ich odbiór planowane jest do połowy 2021 r. Dużym wyzwaniem jest przeprowadzanie badań geologicznych w tak różnorodnym i skomplikowanym pod względem geologicznym terenie:  

 • Babica - Jawornik i Jawornik - Domaradz, długość ok. 23,5 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym,   
 • Domaradz - Iskrzynia, długość ok. 12,1 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym, 
 • Iskrzynia - Miejsce Piastowe, długość ok. 10,3 km, obecny etap: przetarg „Projektuj i buduj”,  
 • Miejsce Piastowe - Dukla, długość ok. 10,4 km, obecny etap: przetarg „Projektuj i buduj”, 
 • Dukla - Barwinek (granica państwa), długość 18,3 km, obecny etap: opracowanie KP wraz z pełnym rozpoznaniem geologicznym. 

 

Obwodnice w budowie i przygotowaniu     

W styczniu ubiegłego roku udostępniliśmy kierowcom obwodnicę Sanoka (DK28) o długości siedmiu km. Dzięki tej inwestycji z centrum miasta wyprowadzony został ciężki ruch tranzytowy, poprawiła się płynność ruchu w mieście, szybciej też możemy dojechać w Bieszczady.   

Intensywne prace trwają na budowie obwodnicy Stalowej Woli i Niska. Na ponad 15-kilometrowej trasie w ciągu drogi krajowej nr 77 wykonawca, konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción, prowadzi prace na całym odcinku i we wszystkich branżach. Zaawansowanie prac przekracza już 90 proc. Koszt robót to ponad 199 mln zł, a ich zakończenie planowane jest na II kwartał 2021 r. 

63 proc. przekroczyło z kolei zaawansowanie prac na rozbudowywanym odcinku drogi krajowej nr 94 Łańcut - Głuchów o długości 5,8 km (tzw. obwodnica Łańcuta), gdzie wykonawca m.in. prowadzi roboty nasypowe, wykonuje warstwę mrozoochronną i warstwy konstrukcyjne podbudowy oraz układa beton asfaltowy. Wykonuje także pale pod ekrany akustyczne i nawierzchnie na chodnikach mostu i w pasie rozdziału, montuje słupy oświetleniowe, wykonuje odwodnienie drogi i przebudowę sieci. Zakończenie inwestycji o wartości ponad 115 mln zł zaplanowano na wrzesień 2021 r.   

W przygotowaniu jest też osiem obwodnic ujętych w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap), obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 i obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 są aktualnie na etapie oceny ofert złożonych w przetargu na wykonanie dokumentacji. Ponownie ogłosiliśmy przetargi na opracowanie Studium korytarzowego (SK), Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DŚU) dla obwodnicy Miejsca Piastowego w ciągu DK28 i obwodnicy Przemyśla w ciągu DK28/77. Na etapie prac przygotowawczych (uzyskiwanie DŚU) są obwodnice Brzostka i Kołaczyc, obwodnica Jasła oraz obwodnica Pilzna. Wszystkie w ciągu DK73.      

Pozostałe zadania drogowe w przygotowaniu  

Na etapie opracowania dokumentacji są także kolejne duże zadania drogowe jak rozbudowa DK73 na odcinku Pilzno - Jasło, budowa drogi ekspresowej S74 na odcinku Opatów - Nisko oraz rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka.  

Dla rozbudowy S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ - węzeł Jasionka, o długości ok. 15 km, polegającej na dobudowie drugiej jezdni, trwa opracowanie koncepcji programowej oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Aktualnie jesteśmy po zakończeniu akcji informacyjnej i przed posiedzeniem Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych celem oceny koncepcji programowej.  

Na etapie przygotowania jest również droga ekspresowa S74 na odcinku Opatów - Nisko, dla której opracowywane jest Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (wraz z analizą i weryfikacją wariantów zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego) oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem.

W ramach umowy wykonawca przeprowadził analizę przebiegów wariantów S74 zarekomendowanych z etapu Studium korytarzowego, a w lipcu br. w reżimie sanitarnym przeprowadził spotkania informacyjne ze społeczeństwem w ramach tzw. akcji informacyjnej w pięciu gminach woj. świętokrzyskiego i ośmiu gminach woj. podkarpackiego. Ze spotkań sporządzony został raport, w którym zawarto wszystkie postulaty, a część z nich uwzględniono w dokumentacji. Wyniki akcji, głosy społeczeństwa oraz samorządów, zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej dla tego zadania inwestycyjnego oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, którego złożenie planowane jest w III kwartale 2021 r.  

Zaawansowane są także prace przygotowawcze dla rozbudowy odcinka DK73 Pilzno - Jasło. Wykonane i zatwierdzone zostało Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W bieżącym roku złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a wykonawca aktualnie opracowuje raport oceny oddziaływania na środowisko. 

Remonty dróg, zadania mostowe, budowa chodników 

Ubiegły rok to na Podkarpaciu także realizacja mniejszych, ale nie mniej ważnych zadań, takich jak: budowa chodników, przebudowa skrzyżowań, remonty mostów czy istniejących odcinków dróg. Zdecydowanie poprawiają one komfort jazdy, warunki życia mieszkańców oraz pełnią ważne funkcje zarówno dla lokalnych społeczności, jak i dla ruchu tranzytowego. 

Obecnie realizowana jest rozbudowa siedmiokilometrowego odcinka DK28 Przemyśl - Medyka prowadzącego do przejścia granicznego z Ukrainą. Wykonawca prowadzi prace związane z robotami ziemnymi, tj. rozbiórka istniejącego nasypu, ulepszanie warstw nasypu spoiwami i wykonywanie nasypów. Ponadto realizuje prace w zakresie przebudowy oraz budowy sieci teletechnicznej i wodociągowej. Zakończenie prac zaplanowano na połowę 2022 r.   

W ubiegłym roku zakończyliśmy kilka zadań drogowych oraz tych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), w tym m.in.:   

 

 • przebudowę skrzyżowania DK77 z drogami wojewódzkimi nr 861 i 863 w m. Kopki na rondo wraz z chodnikami (wartość 3,7 mln zł),  
 • doświetlenie przejść dla pieszych w m. Baryczka (DK19) i Kolbuszowa (DK9),  
 • rozbudowę DK28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica (dł. 15 km, wartość ponad 35 mln zł),   
 • rozbudowę DK9 w Rudnej Małej (wartość 4 mln zł), 
 • budowę miejsca do kontroli i ważenia pojazdów przy DK94 w m. Przeworsk, 
 • budowę chodnika w m. Tarnowska Wola w ciągu DK9 (dł. 1,8 km, wartość: 980 tys. zł), 
 • budowę chodnika w m. Jadachy w ciągu DK9 (dł. 0,9 km, wartość: 395 tys. zł), 
 • budowę ekranów akustycznych przy obwodnicy Jarosławia (DK94),  
 • budowę zatok autobusowych w Kamieniu (DK19).    
 

W tym roku zakończymy kolejne inwestycje, w tym m.in.  

 • budowę systemu łączności alarmowej na podkarpackim odcinku autostrady A4 i ok. 30 km S19 (wartość: 13,8 mln zł), 
 • rozbudowę DK84 wraz z ustabilizowaniem korpusu drogi poprzez zabezpieczenie osuwiska w m.  Brzegi Dolne (wartość: 3,5 mln zł),  
 • likwidację osuwisk zlokalizowanych w ciągu DK19 w m. Tylawa (wartość: 14,7 mln zł), 
 • likwidację osuwiska w ciągu DK19 w m. Trzciana (wartość: 9,5 mln zł), 
 • rozbudowę DK77 na odcinku Gorzyce - Wólka Pełkińska - Pełkinie (dł. 8,3 km, wartość: 51,5 mln zł), 
 • rozbudowę DK84 na odcinku Lesko - Glinne (dł. 1,8 km, wartość: 14 mln zł), 
 • projekt i budowę chodnika w ciągu DK9 w Komorowie (dł. 0,9 km, wartość: 950 tys. zł), 
W 2022 roku zakończymy przebudowę ponad czterokilometrowego odcinka drogi krajowej nr 84 Sanok - Zagórz za ponad 30 mln zł.   

Realizujemy także wiele zadań mostowych, poprawiając ich stan techniczny, remontując istniejące lub budując nowe obiekty. W ubiegłym roku wyremontowaliśmy:    

dziewięć mostów i wiaduktów (most przez rzekę Mleczka w Przeworsku na DK94, wiadukt nad linią kolejową w Chmielowie na DK9, wiadukt nad linią kolejową w Zarzeczy na DK19, most przez rzekę Gogołówka w Kleciu na DK73, most przez potok Kobyle w Domaradzu na DK9, most przez rzekę Dęba w Nowej Dębie na DK9, most przez rzekę San w Radymnie na DK94, most przez rzekę Wisłok w Tryńczy na DK77 oraz most w Sieniawie na DK28),   

Cztery zakończymy w tym roku (most w Stefkowej na DK84, most przez rzekę Stara Wisznia w m. Duńkowicach na DK94, most przez rzekę Pielnica w Zarszynie na DK28, most w Jasienicy Rosielnej na DK19).   

W sumie jest to 13 zadań o wartości ponad 61 mln zł. 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy