Reklama

Nauka jazdy z OSK Duet - zdaj prawo jazdy za pierwszym razem!

Opublikowano: Aktualizacja: 
Autor:

Nauka jazdy z OSK Duet - zdaj prawo jazdy za pierwszym razem! - Zdjęcie główne

Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Promowane Mobilność ułatwia nam życie. Dzięki niej możemy bez problemu dojechać na spotkanie ze znajomymi, do sklepu czy do pracy.

Wymienić możemy kilka możliwości bycia mobilnym, np. korzystanie z komunikacji miejskiej, jazda na rowerze, skuterem i inne. Niewątpliwie jednak najwygodniejszą z możliwości jest samochód. By jednak móc usiąść za kółko, potrzebne są odpowiednie uprawnienia, czyli prawo jazdy. Jak uzyskać ten dokument i gdzie przeprowadzić kurs? Przeczytaj koniecznie!

 

Kurs prawa jazdy - rodzaje

 

Istnieje kilka kategorii prawa jazdy. Aby uzyskać uprawnienia, należy ukończyć odpowiedni kurs i zdać egzamin końcowy.

 

Motorower - kategoria AM

 

Do niedawna jeszcze ten rodzaj pojazdu nie wymagał uprawnień. Zmieniło się to jednak w 2013 rok. Aktualnie, aby móc prowadzić np. skuter, wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii AM.

Kurs ten charakteryzuje to, że mogą do niego podejść osoby, które nawet nie ukończyły 14 roku życia. Konkretnie 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat, można go rozpocząć.

Składa się z dwóch części, teoretycznej, oraz praktycznej. Bardzo dużym ułatwieniem dla wielu osób może być to, że część teoretyczną można ukończyć online.

 

Co zawiera kurs kategorii AM

 

Jeżeli zdecydujesz się na zrobienie prawa jazdy tego typu, możesz spodziewać się:

 • 5 godzin szkolenia praktycznego,
 • 4 godziny szkolenia teoretycznego związanego z kwestią udzielania pierwszej pomocy osobie poszkodowanej np. w wypadku,
 • 26 godzin szkolenia teoretycznego,
 • państwowych testów egzaminacyjnych.
Istnieje także możliwość, aby kandydat nie musiał uczestniczyć w szkoleniu teoretycznym. Otóż na samym początku, może podjąć decyzję o zdawaniu egzaminu teoretycznego kategorii AM.  Otóż przed przystąpieniem do prawa jazdy kategorii AM. Egzamin teoretyczny można zdać w WORD-zie, czyli Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Egzamin teoretyczny - jak wygląda

 

Składa się on z 20 pytań wiedzy podstawowej oraz z 12 z wiedzy specjalistycznej. Ilość punktów, jaką maksymalnie można uzyskać w tej części egzaminu to 74. Aby zdać, należy uzyskać minimum 68 punktów. Czas trwania danego egzaminu to 25 minut.

 

Egzamin paktyczny - jak wygląda

 

Ta część składa się z kilku czynności. Należą do nich:

 • sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, a następnie przygotowanie się do jazdy,
 • wykonywanie manewrów na placu, do których może należeć np. zrobienie ósemki, czy jazda pomiędzy pachołkami,
 • odbycie jazdy w ruchu miejskim po wyznaczonej trasie, która zostanie wcześniej wyznaczona przez ośrodek egzaminacyjny.
Warto wiedzieć, że zdanie egzaminu uprawnia nas do prowadzenia pojazdów, gdzie pojemność silnika nie przekracza 50 cm3, lub silnik elektryczny nie będzie o większej mocy niż 4 kW. Można tutaj również wymienić lekkie czterokołowce o masie własnej nieprzekraczającej 350 kilogramów i prędkości jazdy maksymalnie do 45 km/h.

 

Motocykl do 125 cm3 - kategoria A1

 

Jest to ostatnimi czasy bardzo popularny rodzaj kursu. Przystąpić można do niego najwcześniej 3 miesiące, przed ukończeniem 16 roku życia. 

Kurs ten składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej. Ponownie, zajęcia teoretyczne można realizować w formie online.

 

Co zawiera kurs kategorii A1

 

Jeżeli zdecydujesz się na zrobienie prawa jazdy tego typu, możesz spodziewać się:

20 godzin szkolenia praktycznego,

4 godziny szkolenia teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach,

26 godzin szkolenia teoretycznego,

państwowych testów egzaminacyjnych.

 

Egzamin teoretyczny - jak wygląda

 

Składa się z 20 pytań wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Aby zdać, należy zdobyć minimum 68 punktów z 74 możliwych. Czas egzaminu to 25 minut.

 

Egzamin praktyczny - jak wygląda

 

Składa się on z dwóch części, do których należy:

 • sprawdzenie pojazdy, przygotowanie się do jazdy i wykonanie zadań manewrowych na placu,
 • zadań w ruchu drogowym, jeżeli kursant zda wcześniej wymienione zadania na placu manewrowym.
Minimalny czas trwania egzaminu praktycznego to 25 minut.

Prawo jazdy tego typu uprania do korzystania z pojazdów, których pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3 i mocy nieprzekraczającej 11kW. Ponadto motocyklem trójkołowym, którego moc nie przekracza 15 kW, jak również pojazdami zawierającymi się dla kategorii AM.

 

Motocykl do 35 kW - kategoria A2

 

Dzięki temu rodzajowi prawa jazdy można ubiegać się w okresie późniejszym o przystąpienie do kursu kategorii A.

Aby rozpocząć kurs kategorii A2, należy mieć minimum 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Kurs składa się z części teoretycznej jak i praktycznej. Zajęcia teoretyczne można realizować w formie online.

Jeżeli zdecydujesz się na zrobienie prawa jazdy tego typu, możesz spodziewać się:

 • 20 godzin szkolenia praktycznego,
 • 4 godziny szkolenia teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy osobom poszkodowanym np. w wypadkach,
 • 26 godzin szkolenia teoretycznego,
 • państwowych testów egzaminacyjnych.

 

Egzamin teoretyczny - jak wygląda

 

Składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej. Aby zdać, należy otrzymać minimum 68 punktów z 74 możliwych.

 

Egzamin praktyczny - jak wygląda

 

Składa się on z kilku części, należą do nich:

zadania na placu manewrowym,

zadania w ruchu drogowym, jeżeli zaliczy się powyższe.

Prawo jazdy tego typu uprawnia do prowadzenia pojazdów, których moc nie przekracza 35 kW. Jak też motocyklem trójkołowym, o mocy nieprzekraczającej 15 kW.

 

Motocykl - kategoria A

 

Jest to rodzaj prawa jazdy, który uprawnia do prowadzenia motocykli. Można także prowadzić motocykle z wózkiem bocznym, czyli wielośladowe. W przypadku takich masa własna przyczepy nie może przekraczać masy własnej motocykla i 100 kilogramów.

Jeżeli chcemy rozpocząć dany kurs, możemy do niego przystąpić najwcześniej na 3 miesiące przed ukończeniem 24 roku życia.

Istnieje również możliwość podejścia do kursu kategorii A jeżeli ukończyliśmy 20 lat i posiadamy już co najmniej dwa lata prawo jazdy kategorii A2. 

Ostatnią możliwością jest podejście do kursu po ukończeniu 18 roku życia w przypadku kiedy jest się żołnierzem kierującym pojazdami Sił Zbrojnych RP.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Decydując się na niego można spodziewać się:

 • ćwiczeń na placu manewrowym,
 • 20 godzin szkolenia praktycznego,
 • 4 godziny szkolenia teoretycznego odnośnie pierwszej pomocy ofiarom np. wypadków,
 • 26 godzin szkolenia teoretycznego,
 • podręcznika kursanta,
 • państwowych testów egzaminacyjnych.
 •  

Egzamin teoretyczny - jak wygląda

 

Składa się on z 20 pytań z wiedzy podstawowej, oraz 12 z wiedzy specjalistycznej. Aby zdać, należy uzyskać minimum 68 punktów z 74 możliwych.

 

Egzamin praktyczny - jak wygląda

 

Składa się on z dwóch części, do których należą:

 • sprawdzenie sprawności pojazdu, jak też przygotowanie się do jazdy,
 • wykonanie zadań manewrowych na placu,
 • wykonanie zadań w ruchu drogowym, jeżeli zda się powyższe.
Egzamin ten trwa minimum 25 minut.

Warto wiedzieć, że jeżeli posiada się prawo jazdy kategorii A2, nie jest wymagane odbycie szkolenia teoretycznego, ani przystępowanie do tego typu egzaminu. Ponadto jeżeli posiada się prawo jazdy kategorii A2, kurs praktyczny na motocykl będzie obejmował jedynie 10 godzin szkolenia.

 

Samochód osobowy - kategoria B

 

Niewątpliwie najpopularniejsza kategoria prawa jazdy. Po zdaniu będziemy mogli prowadzić pojazdy:

 • osobowe, których masa własna nie przekracza 3,5 tony,
 • samochodów o masie własnej do 3,5 tony wraz z lekką przyczepą do 750 kilogramów,
 • ciągnika rolniczego,
 • pojazdami kategorii AM,
 • motocykla o pojemności do 125 cm3,
i nie tylko.

Kurs ten składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Jeżeli zdecydujemy się na niego, możemy spodziewać się:

 • przygotowania do egzaminu państwowego,
 • ćwiczeń na placu manewrowym,
 • 30 godzin szkolenia praktycznego,
 • 4 godziny szkolenia teoretycznego z zakresu pierwszej pomocy osobom po np. wypadkach,
 • 26 godzin szkolenia teoretycznego,
 • podręcznika kursanta,
i nie tylko.

 

 

Egzamin teoretyczny - jak wygląda

 

Składa się z 20 pytań wiedzy podstawowej, jak też 12 z wiedzy specjalistycznej. Aby zdać, należy zdobyć minimum 68 punktów, z 74 możliwych.

 

Egzamin praktyczny - jak wygląda

 

Składa się on z:

 • sprawdzenia pojazdu, przygotowania się do jazdy i wykonania zadań na placu manewrowym,
 • jazdy w ruchu drogowym, po zdaniu wyżej wymienionych.

 

Inne kursy

 

Warto wiedzieć, że można również zrobić prawo jazdy takie jak:

 • kategoria B+E - samochód z przyczepą,
 • kategoria C - samochód ciężarowy,
 • kategoria C+E - samochód ciężarowy z przyczepą,
 • kategoria D1 - autobus do 17 osób,
 • kategoria D - autobus.

 

Jak zapisać się na kurs

 

W tym celu należy wykonać kilka kroków - do takich należą np.:

 • Upewnienie się, że można przystąpić do wybranego kursu (sprawdzić wymagania, możliwości, itp.),
 • Wykonanie badań lekarskich - lekarza można znaleźć samodzielnie, lub skorzystać z polecanych przez szkołę, w której robimy prawo jazdy. Badanie jest koniecznie, gdyż lekarz może wydać orzeczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów,
 • Wizyta w wydziale komunikacji w celu uzyskania numeru PKK - jest to profil kandydata na kierowcę. Jest to indywidualny numer, który nadawany jest bezpłatnie, nawet w dniu przyjścia do wydziału komunikacji. Dzięki uzyskaniu profilu PKK, szkoły jazdy, jak też WORD mają możliwość wglądu do kursu, jak również egzaminów. Aby takowy uzyskać, należy złożyć w wydziale komunikacji kilka dokumentów, do których należą np. aktualne zdjęcie, zaświadczenie o zameldowaniu, dokument tożsamości i inne, o których więcej informacji znajdziesz w sieci.
 • Zapisanie się na kurs - po wykonaniu powyższych kroków, można zapisać się na wymarzony kurs.

 

Jaką szkołę wybrać

 

Odpowiedź jest całkiem prosta, taką, która posiada wysoką zdawalność kandydatów. Jest to najlepsze potwierdzenie na temat tego, że dana szkoły ma dobre podejście do kursanta. Ponadto kursy przeprowadzane są w sposób profesjonalny z dbałością o każdy szczegół.

Niewątpliwie do takich należy szkoła OSK Duet

Zanim jednak zdecydujemy się na podejście do kursu, warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Np. czasem, jaki możemy przeznaczyć na robienie prawa jazdy itp. Zaletą jest to, że często przebieg kursu można dostosować do wolnego czasu, jaki się posiada.

 

O czym pamiętać

 

Jeżeli chcemy zrobić wymarzone prawo jazdy, którejkolwiek kategorii miejmy na uwadze, że nie każdy od razu będzie posiadał umiejętności kierowania pojazdem. Czasami, początki mogą być trudne, lecz nie można się zniechęcać. Tutaj właśnie ważną rolę odgrywa dobra szkoła, która ma dobre podejście do kursanta. Zawsze warto uczestniczyć w zajęciach teoretycznych, gdyż dzięki nim być może prościej zdasz egzamin teoretyczny.

Pamiętajmy również o tym, że nie tylko do egzaminu teoretycznego należy się dobrze przygotować, ale do egzaminu praktycznego również.

 

Egzamin zdajesz w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego

 

Warto pamiętać, że po zdaniu egzaminu teoretycznego, należy udać się do WORD-u wraz ze swoim numerem PKK i zapisać się na egzamin praktyczny. Jeżeli się nie uda zdać, bez obaw, można zapisać się na poprawkę. Oczywiście za dodatkową opłatą.

Podsumowanie

 

Jeżeli chcemy zdobyć uprawnienia do kierowania pojazdami, nie możemy ominąć kursu na prawo jazdy. Jak widać, nawet na skuter wymaga odpowiednich uprawnień. Każdy kurs doprowadzony do końca kończy się na egzaminie państwowym, po którym możemy zdobyć upragnione prawo jazdy.

Co ciekawe, aktualnie można spróbować testów na prawo jazdy online, zatem możemy w ten sposób spróbować swoich sił. Pamiętajmy o egzaminie teoretycznym i praktycznym, aby się dobrze do nich przygotować. Zapisz się na kurs już dziś i pomyślnie zdaj egzamin na prawo jazdy! Postaw na szkołę, którą charakteryzuje wieloletnie doświadczenie i wysoka zdawalność!

 

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE