Reklama

Zagłosuj na Sanok!

Opublikowano:
Autor:

Zagłosuj na Sanok! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie ogłosił konkurs ”Lider Ekonomii Społecznej w województwie podkarpackim”. Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej oraz promowanie i upowszechnienie idei ekonomii społecznej w regionie.

Gmina Miasta Sanoka przeszła pozytywną weryfikację i tym samym została nominowana w Kategorii I: „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”.


GŁOSOWANIE

Konkurs prowadzony jest w następujących w kategoriach:
Kategoria I. „Samorząd wspierający rozwój ekonomii społecznej w regionie”. Zgłoszone w tej kategorii są jednostki samorządu terytorialnego wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Kategoria II. „Lider Ekonomii Społecznej w woj. podkarpackim w roku….”. Zgłoszone w tej kategorii są wszystkie podmioty ekonomii społecznej zgodnie z definicją KPRES z woj. podkarpackiego, działające powyżej 24 miesięcy.

Kategoria III. „Animator ekonomii społecznej” (osoba fizyczna). Rekomendowane są osoby fizyczne wspierające rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej w woj. podkarpackim.

Limit oddanych głosów (klików) wynosi 1 z jednego adresu IP w ciągu trwania konkursu, tj. do dnia 10 października 2016 r. Lista laureatów i wyróżnionych została umieszczona na stronie www.rops.rzeszow.pl i www.es.rops.rzeszow.pl. O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów oddana w trakcie głosowania internetowego.

GŁOSOWANIE

Dlaczego Gmina Miasta Sanoka Liderem ekonomii społecznej?

    Ponieważ co roku przyznaje wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych. W 2015 roku Gmina przyznała dotacje w łącznej kwocie 192.000 zł dla 20 organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na rzecz osób niepełnosprawnych, a także wydatkowała 52.650 zł dotacji dla 15 organizacji pozarządowych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 4.000 zł dla 1 organizacji z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, która od 2015 r. corocznie organizuje Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności oraz pokazanie możliwości osób niepełnosprawnych, a także zwrócenie uwagi na bariery, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia, ściśle współpracuje z Caritas Diecezji Przemyskiej m.in. organizując Dzień Dziecka, Paraolimpiady Wojewódzkie, Wigilie dla bezdomnych. Była jednym z ogniw powołania w 2016 r. klastra „Kulturalny Sanok”, którego celem jest rozwój działalności kulturalnej i turystycznej w Sanoku, poprzez współpracę środowisk związanych z kulturą, biznesem turystycznym oraz lokalnych samorządów wspiera zakłady pracy chronionej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Sanoku oraz pozafinansowo współpracuje z podmiotami ekonomii społecznej w formach:
      -  doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej
      -  konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji
      -  udostępnianie i remont lokali w celu prowadzenia działalności pożytku publicznego
      -  udział przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych
      -  popularyzowanie działalności organizacji w mediach, na stronach internetowych
      -  wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne
      -  wspieranie działalności statutowej organizacji
      -  inicjowanie w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży
      -  współorganizowanie szkoleń z zakresu ekonomii społecznej (w tym wolontariatu)
        promowanie zdrowego stylu życia
      -  wzbogacanie życia kulturalnego Sanoka poprzez projekty artystyczne (festiwale, konkursy i warsztaty) wykorzystujące lokalny potencjał kulturotwórczy.

Gmina Miasta Sanoka jest bardzo ważnym ogniwem dla dobrego funkcjonowania sektora ekonomii społecznej. Współpraca odbywa się w oparciu o zasady partnerstwa, pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE