Reklama

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości odnośnie odpadów!

Opublikowano:
Autor:

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości odnośnie odpadów! - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z terenu Gminy Miasta Sanoka.

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c ww. ustawy  przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Miasta Sanoka lub z niego wystąpić.

W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa wyżej, w terminie do dnia 29 listopada 2019r. winni złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu.  Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako zgoda na pozostanie w zorganizowanym przez Gminę Miasta Sanoka systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wprowadzenie przez ustawę oświadczenia o przystąpieniu do systemu nie wpływa na złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki taka deklaracja nie zostanie wycofana, gmina nie zaprzestanie świadczyć usługi, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas (która podlega egzekucji).

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sanoka.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE