Reklama

Walory przyrodnicze powiatu sanockiego. Znasz je wszystkie?

Opublikowano: Ostatnia modyfikacja:
Autor:

Walory przyrodnicze powiatu sanockiego. Znasz je wszystkie? - Zdjęcie główne

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Ponad 82% powierzchni powiatu sanockiego, w zależności od wartości przyrodniczej i krajobrazowej, podlega ochronie prawnej (obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000).

Przy całkowitej powierzchni powiatu 1225 km2  ochroną objęte jest aż 100,9 km2.


Rozmieszczenie form ochrony przyrody poddanych ochronie prawnej na terenie powiatu sanockiego

 

Pod względem florystycznym powiat sanocki jest terenem, na którym mieszają się elementy południowe, wschodniokarpackie (bieszczadzkie) i zachodniokarpackie (Beskid Niski, Pogórze). Cechą charakterystyczną roślinności tego obszaru jest przejściowość i przemieszanie gatunków.

Obok elementów wschodnio– i zachodnioeuropejskich spotyka się elementy południowe i pontyjskie, które przedostały się na nasz teren przez Przełęcze Łupkowską i Dukielską. Typowym tego przykładem jest kłokoczka południowa (Staphyleapinnata L.).

Beskid Niski pokrywała dawniej mieszana puszcza karpacka, która na znacznych przestrzeniach uległa zniszczeniu, zachowała się tylko w niedostępnych zakątkach górskich. Pozostałością tej puszczy są zachowane do dziś w niższych położeniach stare okazy dębów, grabów, wiązów, a wyżej buków i jodeł..

Przy tworzeniu systemu ochrony przyrody przyjęto za cel zachowanie w stanie naturalnym obszarów najbardziej cennych przyrodniczo, tj. parków narodowych. Zaprojektowano i stworzono strefy buforowe w formie obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych. Stopniowe nasilanie działań ochronnych w kierunku centrów, którymi są ekosystemy zachowane w stanie naturalnym jest jednym z najbardziej efektywnych działań zmierzającym do ich zachowania, stwarzając jednocześnie warunki do rozwoju całego regionu w oparciu o zasady ekorozwoju.

System ochrony przyrody na terenie powiatu sanockiego tworzą: obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, sieć NATURA 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne.


Obszary chronionego krajobrazu

Na terenie powiatu sanockiego znajdują się dwa obszary chronionego krajobrazu:

  • Beskidu Niskiego (Uchwała NR XLVIII/997/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 1950);
  • Wschodniobeskidzki ( Uchwała NR XLVIII/998/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie  Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Podk. z 2014 r. poz. 1951 ).

Parki krajobrazowe

Na terenie powiatu sanockiego znajdują się 3 parki krajobrazowe:

  • Park Krajobrazowy Gór Słonnych,
  • Jaśliski Park Krajobrazowy,
  • Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy.

Rozmieszczenie obszarów chronionego krajobrazu i parków krajobrazowych na terenie powiatu sanockiego

Europejska Sieć Ekologiczna – obszary Natura 2000

Podstawą tworzenia sieci Natura 2000 są zapisy dwóch dyrektyw Unii Europejskiej:

  • Dyrektywa Rady 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa ( tzw. Dyrektywa Ptasia),
Celem Dyrektywy Ptasiej jest utrzymanie populacji wszystkich gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie dzikim na terytorium państw członkowskich UE na poziomie odpowiadającym wymaganiom ekologicznym, naukowym i kulturowym lub dostosowanie ich populacji do takiego poziomu (art. 1 i 2).

  • Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa).
Celem Dyrektywy Siedliskowej jest zapewnienie różnorodności biologicznej poprzez ochronę siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w państwach UE. W szczególności środki podejmowane zgodnie z tą dyrektywą mają na celu zachowanie lub odtworzenie właściwego stanu ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz wybranych gatunków fauny i flory, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej (art. 2).

W skład sieci Natura 2000 wchodzą:

  • obszary specjalnej ochrony (OSO) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Ptasiej w celu ochrony gatunków ptaków wymienionych w załączniku I tej dyrektywy oraz regularnie występujących gatunków ptaków wędrownych, nie wymienionych w załączniku I;
  • specjalne obszary ochrony (SOO) wyznaczane na podstawie Dyrektywy Siedliskowej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz gatunków roślin i zwierząt (z wyjątkiem ptaków) wymienionych w załączniku II tej Dyrektywy.
 

Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 na terenie powiatu sanockiego

 

Lasy

Na terenie powiatu sanockiego grunty leśne zajmują powierzchnię 63 535,69 ha, co stanowi 51,5% powierzchni powiatu.

Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu sanockiego w 2014 r. Stan na dzień 31 grudnia.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy