Reklama

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Beliny – Prażmowskiego w Zahutyniu [ZDJĘCIA]

Opublikowano:
Autor:

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W dniu 5 listopada 2021r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu.

Ceremonię rozpoczęto od Uroczystej Mszy św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu. Celebracji przewodził ojciec Proboszcz Karol Bucholc OMI, Misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej. W homilii zostały przytoczone słowa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego, tj.: „Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.

Kierując te słowa skłoniono uczestników do wyrażenia wdzięczności swojej ojczyźnie, za symbole i znaki, które czynią nas patriotami. Ojciec Proboszcz podkreśli rolę dzieci i nauczyciel, którzy tworzą  swoją „Małą Ojczyznę”. Bez nich nie byłoby szkoły i tej dostojnej chwili. 

Sztandar wprowadzono z wielkim poszanowaniem po wygłoszonym słowie bożym na środek kościoła. Chorąży Pan Daniel Błażejowski  i asysta Pani Edyta Nowak i Pani Paulina Bal  stanęli z należnym honorem do poświęcenia sztandaru. Ojciec Proboszcz  odczytał formułę poświęcenia, ukląkł, ucałował i poświęcił sztandar oraz wszystkich zgromadzonych w świątyni. 

Po zakończonej Mszy św. udaliśmy się w uroczystym przemarszu, prowadzonym przez młodzieżową orkiestrę dętą Avanti, pod batutą Grzegorza Maliwieckiego w asyście żołnierzy 35. batalionu lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej do budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego  Towarzyszyli nam także strażacy OSP Zahutyń ze swoim sztandarem, dzieci, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni dostojni Goście.

W uroczystości udział wzięli:

 • poseł na Sejm RP Piotr  Uruski,
 • poseł na Sejm RP Adam Śnieżek,
 • poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak,
 • poseł na Sejm RP Marek Rząsa,
 • poseł na Sejm RP Piotr Babinetz,
 • dyrektor głównego Biura Senatorskiego Senatora Mieczysława Golby pan Marcin Malinowski,
 • wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Piotr Pilch,
 • przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz,
 • wicekurator Stanisław Fundakowski,
 • przewodnicząca Komitetu Terenowego Rozwoju Gminy Solina pani Barbara Mazan,
 • oficer Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku  kapitana Tomasza Kuzdro,
 • dowódca Sanockiego 35. batalionu lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej, Komendant Placówki Straży Granicznej w Sanoku ppłk Paweł Lubieński,
 • dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk Janusz Wańcowiat,
 • Komendant KP PSP w Sanoku (bryg.) Grzegorz Oleniacz,
 • prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Sanoku Grzegorz Klecha,
 • kierownik Przedstawicielstwa Terenowego KRUS w Sanoku Gabriela Bałut,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko Zbigniewa Pawłowskiego,
 • Wicestarostę  Sanockiego  Janusza Cecuła,
 • Radnego  Powiatu Sanockiego Marka  Szpara,
 • Przewodniczącego  Rady Miasta i Gminy Zagórz  Czesława Łuc,
 • Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Zagórzu Ewę Rodkiewicz,
 • Przew. Komisji Społeczno – Socjalnej RM w Zagórzu TomasPyrć,
 • Radna  Rady Miejskiej w Zagórzu Elżbietę  Czapor,
 • Radna  Rady Miejskiej w Zagórzu Anetę Szczepek,
 • Sołtys Sołectwa Zahutyń Kamila Batrucha,
 • Dyrektor ZOS Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu Ewę Get
 • Dyrektorzy szkół,
 • Dyrektor – Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zagórzu Ewę  Baranowską,
 • Komendant Posterunku SOK Zagórz Mateusza  Janiec,
 • Dyrektor MGOKiS w Zagórzu Edwarda  Mąka,
 • Marcin Wojtal asp. szt. Kierownika Posterunku Policji w Zagórzu,
 • Robert  Gołkowski  Prezesa MGZOSP RP w Zagórzu,
 • Bogusław  Mołczan Komendanta  Gminnego MGZOSP RP  w Zagórzu,
 • Edward Fal Prezesa  OSP w Zahutyniu,
 • Andrzej Czubek Naczelnika OSP w Zahutyniu,
 • Ojciec Karol Bucholc OMI Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Zahutyniu,
 • Ojciec Andrzej Noga OMI Dyrektor Domu Zakonnego Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Zahutyniu,
 • Honorowy Członek OSP Zahutyń oraz Posła II Kadencji RP Pana Stanisława Fal,
 • Krystyna  Chowaniec Honorowego  Obywatela Miasta Sanoka.
Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny-Prażmowskiego w Zahutyniu zgromadziła uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz wielu dostojnych gości. Rozpoczęła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego. 

Uroczyste słowa pani Dyrektor otworzyły wspólne świętowanie: 

Jan Zamoyski w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej, w 1600 roku zapisał znamienne słowa: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie". Przywołuję te słowa dzisiaj, podczas uroczystości nadania szkole sztandaru, gdyż są to słowa, które podkreślają ogromną wagę szkoły, edukacji i wychowania.

Sztandar, który będę miała zaszczyt przyjąć w imieniu całej społeczności szkolnej, jest jednym z symbolów wychowania, to również symbol więzi integrującej szkołę i jej najbliższe środowisko. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową". Waga tego symbolu sprawiła, że dzisiejsza uroczystość ma charakter tak wyjątkowy, podniosły i dla społeczności szkolnej oraz lokalnej jest dniem szczególnym.

W tradycji sztandar to chorągiew o odpowiedniej barwie, stanowiąca znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, towarzystwa, czy wreszcie szkoły. Ze słowem sztandar kojarzą się wyrażenia „sztandarowa postać", „sztandarowy bohater", co w przenośni oznacza bohatera reprezentacyjnego, głównego. Sztandar od zawsze był symbolem największych wartości. To wokół niego skupiali się rycerze w walce, to on był chroniony równie dzielnie, jak i sam dowodzący podczas bitwy. Odebranie sztandaru przez przeciwnika osłabiało ducha walki, jego widok natomiast, napełniał każdego żołnierza nadzieją i wiarą w zwycięstwo. Poczet sztandarowy, zawsze typowany był z osób wyróżniających się, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

Kiedy uczestniczyłam w różnych uroczystościach w sąsiednich szkołach, z podziwem patrzyłam na szkolne tradycje związane ze sztandarem. Marzyłam wtedy o budowaniu naszej szkolnej tradycji. Dziś to marzenie staje się rzeczywistością. Sztandar z naszych marzeń, aspiracji, dążeń i wyznawanych wartości powstał dzięki wpłatom, niewielkim i sporym, od uczniów, nauczycieli, rodziców oraz osób życzliwym szkole. Od dzisiaj na stałe wpisze się w nasz ceremoniał szkolny, w uroczystości, które odbywać się będą z jego udziałem. Będzie przypominał historię naszej szkoły, a jest to historia niezwykła. Budynek szkoły został wybudowany wielkim wysiłkiem mieszkańców, został poświęcony i oddany do użytku w 1938 roku. Szkole zostało wówczas nadane imię Władysława Beliny-Prażmowskiego, pułkownika, legionisty Józefa Piłsudskiego, twórcy kawalerii odrodzonej Polski, uczestnika walk o niepodległość Polski. Ten wielki Polak odznaczony krzyżem Virtuti Militari i 5-krotnie Krzyżem Walecznych był później prezydentem Krakowa i wojewodą lwowskim.

Podczas jubileuszu 80-lecia szkoły i w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018 szkole zostało powtórnie nadane imię Władysława Beliny - Prażmowskiego. Jestem przekonana, że mając za Patrona tak wielkiego patriotę nasza placówka nadal będzie się rozwijać i kształcić w duchu patriotycznym kolejne pokolenia.

Celem naszej pracy wychowawczej jest kształcenie młodych, obdarzonych społeczną wrażliwością ludzi, którzy kochają swoją ojczyznę, swoją małą ojczyznę, znają i szanują jej historię, jej tradycje i symbole. Bo „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie...

Następnie prowadzący Pani Dorota Filipowicz oraz Pan Dariusz Czech powitali wszystkich przybyłych:

„Witamy bardzo serdecznie wszystkich przybyłych Gości w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz pana Ernesta Nowaka, który objął patronatem Dzisiejszą Uroczystość i zaszczycił Nas swoją obecnością  oraz Dyrektor Szkoły pani Małgorzaty Wasylczyszyn”. 

Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Pan  Ernest Nowak wraz z Radną Miasta i Gminy Zagórz, a tym samym Przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Panią Anetą Szczepek odczytali Akt Nadania Sztandaru.„Szkole Podstawowej im. Władysława Beliny - Prażmowskiego w Zahutyniu 

„Niniejszym aktem przekazujemy SZTANDAR jako symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Rada  Rodziców Grono Pedagogiczne Przyjaciele Szkoły Zahutyń, 05.11.2021r”.

Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru przez przedstawicieli rodziców na ręce Pani Dyrektor, która uklęknąwszy na prawe kolano, ucałowała go, a następnie przekazała szkolnemu pocztowi sztandarowemu w skład którego wchodzili uczniowie klasy VII – chorąży Mateusz Szczepek i asysta Julia Szczupaczyńska i Amelia Barbara. Uczniowie odpowiedzieli: 

„Przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to – by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszej gminy i naszej ojczyzny”.Teraz nadeszła kolej na ślubowanie, złożone przez przedstawicieli uczniów.

Po wyprowadzeniu sztandarów nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy, w holu szkoły, koło tablicy z nadania imienia Szkole Podstawowej, na której znalazł się napis Józefa Piłsudskiego, tj. „Kto nie szanuje, nie ceni swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku, teraźniejszości, ani prawa do przyszłości”. 

Po podniosłych chwilach przekazania sztandaru i odsłonięciu tablicy pamiątkowej rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów naszej szkoły, pod opieką pani Beaty Iwanowskiej oraz Doroty Filipowicz. Jej treść nawiązywała do historii Polski, a motywem przewodnim była flaga ojczysta. Uwagę widzów przyciągnął taniec w wykonaniu klas młodszych, tańczony przez dzieci oraz inscenizacja słowno-muzyczna klas starszych. Gromkimi brawami został nagrodzony krakowiak w wykonaniu dzieci przedszkolnych pod przewodnictwem Pani Marzeny Stabryła i Anny Kochanowskiej. Uczniowie popisali się wspaniałymi możliwościami słowno wokalnymi, a do wspólnego śpiewu udało się zaangażować całą publiczność.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością liczni dostojni i honorowi goście wspomagający inicjatywę nadania sztandaru.

 Dziękujemy szczególnie wszystkim sponsorom, którzy włożyli swój materialny wkład w to dzieło, a nie obecni przesłali listy intencyjne, m.in.:

-  Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca,

-  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart,

-  Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Łebie o. Adam Jaworski OMI, 

które będzie można przeczytać w załączonej galerii zdjęć.

Słowa wdzięczności skierowała Pani Dyrektor, a dokładnie powiedziała: 

Szanowni Goście!  

W imieniu własnym i całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować za to, że w tak szczególnym dla nas dniu byliście razem z Nami. Dziękuję za przychylność, a nade wszystko za ciepłe słowa i życzenia.

Panu Ernestowi Nowakowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz serdecznie dziękuję za objęcie honorowym patronatem uroczystości.

Bardzo serdecznie dziękuję rodzicom, a szczególnie Pani Anecie Szczepek przewodniczącej Rady Rodziców za ogrom pracy włożony przy organizacji uroczystości.

Ojcu Karolowi Bucholcowi - proboszczowi naszej parafii - dziękuję za poświęcenie sztandaru i modlitwę intencyjną.

Szczególnie gorąco dziękuję Druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zahutyniu za asystę pocztu sztandarowego.

Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za częściowe przygotowanie poczęstunku

Rodzicom naszej placówki szkolnej za upieczenie ciast.

Panu dyrektorowi Edwardowi Mące za oprawę dźwiękową i muzyczną.

Żołnierzom 35 Sanockiego Batalionu Lekkiej Piechoty Obrony Terytorialnej z dowódcą ppłk Grzegorzem Grzegorzewskim na czele za uświetnienie uroczystości.

Dziękuję nauczycielom, pracownikom szkoły za ogromne zaangażowanie, wkład pracy, profesjonalne przygotowanie dzisiejszej uroczystości.

Kochani Uczniowie!

Wam dziękuję najcieplej jak potrafię. Jestem - jesteśmy z Was po raz kolejny bardzo, bardzo dumni.

Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wsparli nas materialnie przy zdobywaniu funduszy na sztandar.

Naszą uroczystość patronatem medialnym objął: Portal Korso Sanockie, za co bardzo dziękuję Redakcji.

Dziękuję gorąco wszystkim tym, choćby najdrobniejszym gestem przyczynili się do organizacji dzisiejszej, wspaniałej i wzniosłej uroczystości.

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej była dla całej społeczności niezwykłym wydarzeniem – jednym z najdonośniejszych i pamiętnych w jej historii. Tym bardziej, że była inicjatywą rodziców społeczności lokalnej w Zahutyniu. Serdecznie im gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Odtąd poczet sztandarowy będzie z dumą prezentował ten symbol podczas uroczystości w szkole i poza nią. Postarajmy się godnie reprezentować symbolizowane przez sztandar ideały i pozostać w zgodzie z wypisanym na nim hasłem: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

 

Radna Miasta i Gminy Zagórz Aneta Szczepek

o. Proboszcz Karol Bucholc OMI

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy