Reklama

Skład zespołu do spraw bezpieczeństwa epidemicznego

Opublikowano:
Autor:

Skład zespołu do spraw bezpieczeństwa epidemicznego - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Dyrektor chce powołać w szkole zespół do spraw bezpieczeństwa epidemicznego w skład którego wchodzą zarówno nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice i pracodawcy? Czy taki zespół może być powołany na podstawie zarządzenia? Czy musi być opinia i uchwała rady pedagogicznej?

Odpowiedź:

Zespół do spraw bezpieczeństwa epidemicznego może zostać powołany zarządzeniem.

Uzasadnienie:

Zaczynając od końca stwierdzić należy, że powołując zespół do spraw bezpieczeństwa epidemicznego dyrektor nie musi uzyskiwać opinii rady pedagogicznej. Wynika to z faktu, że powołanie takiego zespołu nie jest przewidziane w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, a co za tym idzie, nie istnieje przepis prawa, który kategorycznie wymagałby uzyskania opinii rady pedagogicznej. Nie oznacza to jednak, że opinii takiej uzyskać nie można. Należy tu bowiem zwrócić uwagę na treść art. 70 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
  2. projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
  3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że nie mamy do czynienia z zamkniętym katalogiem spraw podlegających zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, a organ ten może wyrazić swoją opinię również w innych, niewymienionych w tej regulacji sprawach. Dyrektor może zatem przedstawić propozycję utworzenia zespołu do spraw bezpieczeństwa epidemicznego radzie pedagogicznej do zaopiniowania. Opinia ta nie ma oczywiście charakteru wiążącego, zatem nawet negatywna nie wyklucza możliwości powołania zespołu. 

Co do formy prawnej jego utworzenia, to powinno to być zarządzenie, wskazujące skład zespołu i jego zadania. Jako podstawę prawną można przyjąć § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Zgodnie z tą bowiem regulacją dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek.

Zapamiętaj!

Rada pedagogiczna może wydawać opinie w każdej sprawie dotyczącej pracy szkoły. 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1166 ze zm.) 

 

Michał Łyszczarz
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE