Reklama

SANOK: XIX Sesja Rady Powiatu Sanockiego

Opublikowano:
Autor:

SANOK: XIX Sesja Rady Powiatu Sanockiego - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Rada Powiatu Sanockiego zawiadamia, że w dniu 10 marca 2020 r. o godz. 1630 w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka odbędzie się XIX Sesja Rady Powiatu Sanockiego.

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Powołanie sekretarza.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji Rady Powiatu Sanockiego.

5. Sprawozdanie przewodniczących komisji z pracy komisji między sesjami.

6. Sprawozdanie Starosty z prac zarządu między sesjami i wykonania uchwał Rady Powiatu.

7. Sprawozdanie Starosty Sanockiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu (nabór nr POWR.01.01.01-IP.21-18-010/20) pod nazwą „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (V)”, współfinansowanym ze środków EFS PO Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez PUP w Sanoku do realizacji projektu pod nazwą „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie sanockim (VI), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sanok zadania zarządzania drogami powiatowymi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Komańcza zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Komańcza.

13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bukowsko zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Bukowsko.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Zagórz zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi w zakresie obejmującym przystanki komunikacyjne zlokalizowane w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Zagórz.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sanockiego na rzecz Gminy Zarszyn.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 50.000 zł).

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 2.000 zł).

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Sanockiego na 2020 rok (kwota 12.189 zł).

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Sanockiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku z zespołu o nazwie Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Sanoku.

21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Sanoku.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poparcia dla Programu „Program kolejowy Centralny Port Komunikacyjny” realizowanego w ramach rządowego Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

23. Złożenie informacji Radzie Powiatu Sanockiego o zamiarze zbycia nieruchomości Powiatu Sanockiego (dz. nr 58/158 i dz. nr 58/159).

24. Interpelacje i zapytania radnych.

25. Wnioski i oświadczenia.

26. Zamknięcie obrad sesji.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE