Reklama

Program dla Bieszczad

Opublikowano:
Autor:

Program dla Bieszczad  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Program dla Bieszczad to szansa dla naszego regionu na nowe inwestycje i szybszy rozwój.

 W trakcie konferencji "Europa Karpat", zorganizowanej 17 lutego w Przemyślu Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju zaprezentował założenia przygotowywanego pakietu inicjatyw i projektów, zebranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Programie dla Bieszczad.

- Bieszczady kojarzą się wszystkim ze wspaniałą polską przyrodą i bogatym dziedzictwem pogranicza kultur. Program dla Bieszczad sprawi, że zostanie zbudowany pomost między tą tradycją a nowoczesnością - mówił. - Pomost, dzięki któremu region stanie się wizytówką polskiej drogi do nowoczesności, ale nie kosztem historii, kultury, tradycji, dziedzictwa czy środowiska naturalnego - zaznaczył minister.

Celem Programu dla Bieszczad jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju tego obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie utrudniało ich monitorowanie i śledzenie postępów. Nie oznacza to, że Program ograniczy rolę i ważną funkcję samorządów regionalnych, samorządów lokalnych czy rozmaitych instytucji oraz organizacji pozarządowych. Przeciwnie, Program ma na celu stworzenie skutecznego forum współpracy i wymiany doświadczeń między tymi podmiotami a rządem w celu rozwoju regionu.

– Na inwestycje przyczyniające się do rozwoju Bieszczad, realizowane od 2016 do 2023 roku z poziomu - z funduszy unijnych oraz budżetu państwa - szacuje się, iż zostanie przeznaczone osiemset milionów złotych - zapowiedział minister Kwieciński. - Pieniądze te są przeznaczane na inwestycje transportowe, m.in. drogę krajową S19, inwestycje w sektorze ochrony środowiska, poprawę dostępu do Internetu oraz infrastrukturę społeczną. Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak pozytywne efekty Programu odczują także sąsiednie miejscowości.

Przygotowane założenia Programu będą teraz konsultowane z partnerami samorządowymi: marszałkiem województwa oraz samorządami objętymi Programem. Do realizacji Programu zaproszone zostaną także m.in. spółki skarbu państwa działające na terenie Bieszczad lub w sąsiedztwie oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, ministerstwa, a także inne podmioty publiczne. Ogłoszenie Programu nastąpi w drugiej połowie 2018 roku. Soliński Klaster Energii oraz Świat Karpackich Rozet.

Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia Solińskiego Klastra Energii. Umożliwi ono instytucjom zaangażowanym w projekt ubieganie się o środki w dedykowanych konkursach w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Rozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym. W uroczystości brał udział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak.

W trakcie konferencji w Przemyślu wiceminister Hamryszczak uczestniczył też w podpisaniu projektu Świat Karpackich Rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej Unikalności Karpat.

– Aktywność samorządów różnych szczebli i instytucji pozarządowych w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych inicjatyw odgrywa kluczową rolę w rozwoju współpracy z sąsiadami z drugiej strony granicy - mówił. - Projekty wspierane ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i, tak jak w przypadku dzisiejszej umowy, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, koncentrują się na historyczno-kulturowych powiązaniach oraz stawianiu czoła wyzwaniom infrastrukturalnym, gospodarczym i demograficznym.

W uroczystości podpisania projektu obok wiceministra Hamryszczaka wzięli udział Władysław Ortyl, marszałek Województwa Podkarpackiego, a także prezes Agnieszka Pieniążek i wiceprezes Dorota Zielińska z Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

- W projekcie uczestniczyć będzie aż jedenastu partnerów z Polski i Ukrainy, reprezentujących zarówno samorządy, jak i świat nauki oraz organizacje pozarządowe – dodał wiceminister Hamryszczak. - Takie wielowymiarowe spojrzenie na problem pozwala zaprojektować dobre rozwiązania na przyszłość. Mam nadzieję, że realizacja projektu przebiegnie pomyślnie i tak zróżnicowane grono partnerów wypracuje wartość dodaną w tworzeniu sieci współpracy i koordynacji wydarzeń kulturalnych.

Konferencja "Europa Karpat" zorganizowana została już po raz dwudziesty Oprócz kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w odbywających się w trakcie konferencji sesjach, panelach i rozmowach brali udział m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, David Engels z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki czy prezydent Przemyśla Robert Choma.

Jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji "Europa Karpat" odbywała się w sobotę 17 lutego na terenie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. W trakcie sesji, podzielonych na pięć paneli, dyskutowano wokół tematów: "Tradycje parlamentarne w Europie Środkowej i Wschodniej", "Przyszłość Unii Europejskiej - doświadczenia i cele narodowe", "Współpraca samorządów", "Prezentacja inicjatyw karpackich - 100 inicjatyw na stulecie odrodzenia Polski" oraz "Współpraca uczelni państw karpackich". Cykl konferencji "Europa Karpat" zapoczątkowano osiem lat temu. Dotychczasowe sesje odbywały się m.in. w Krynicy Górskiej, Przemyślu i Krasiczynie.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE