Reklama

Po zdrowie do ośrodka

Opublikowano:
Autor:

Po zdrowie do ośrodka - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Postanowiliśmy sprawdzić, na jaką opiekę zdrowotną mogą liczyć mieszkańcy poszczególnych gmin w swoich ośrodkach zdrowia.

Do każdego z nich: Besko, Zarszyn, Bukowsko, Komańcza, Sanok, Zagórz i Tyrawa Wołoska skierowaliśmy sześć pytań. Dopytywaliśmy, jakie usługi zdrowotne świadczy ośrodek w ramach umów z NFZ-em, ilu lekarzy i specjalistów i kiedy przyjmuje w danej placówce, jaki jest średni czas oczekiwania na poszczególne wizyty u specjalistów oraz z jakimi problemami boryka się ośrodek, czyli jakich usług brakuje i jakich lekarzy oraz ile osób jest zapisanych do lekarza rodzinnego. Najlepiej w przeglądzie wypada SP ZPOZ w Besku, który nie tylko zapewnia podstawową opiekę zdrowotną, ale również ma grono specjalistów, z których usług chętnie korzystają pacjenci.

Niestety nie udało nam się porozmawiać z kierownikami SP ZPOZ w Zarszynie i Komańczy, dlatego informacje na temat działalności tych zakładów zaczerpnęliśmy z ich stron internetowych.

Gmina Sanok
SP ZOZ w gminie Sanok świadczy usługi zarówno w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również rehabilitacji leczniczej. Ośrodek zatrudnia trzech lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, którzy przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.35. Placówka nie zatrudnia specjalistów. Do lekarzy jest zadeklarowanych około 5500 pacjentów. Jak informuje Andrzej Starościak, kierownik ośrodka, największe problemy zespołu dotyczą kłopotów lokalowych, niskiego finansowania przez NFZ rehabilitacji leczniczej oraz kłopotów związanych z jakością łącz internetowych.

Gmina Bukowsko
W gminie Bukowsko ośrodek zdrowia nie jest jednolitą strukturą organizacyjną. W budynku działa kilka niezależnych podmiotów leczniczych mających osobne kontrakty z NFZ-em. Jeden z ośrodków, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowa Rodzina" w Pobiednie prowadzi lekarz Wojciech Lorenc. Placówka świadczy usługi medyczne w zakresie POZ w dwóch miejscach: w Punkcie Lekarskim w Pobiednie oraz w Ośrodku Zdrowia w Bukowsku. W ramach kontraktu z NFZ-em placówka udziela świadczeń medycznych w zakresie: świadczenie lekarza POZ - porady ambulatoryjne i wizyty domowe (oba ośrodki), świadczenia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej oraz świadczenia pielęgniarki medycyny szkolnej (w Punkcie Lekarskim w Pobiednie). Obydwa miejsca czynne są codziennie od 8.00 do 18.00. Pracują w nich zatrudnione pielęgniarki. Lekarze przyjmują codziennie według ustalonego harmonogramu. Pacjenci są przyjmowani w kolejności zgłoszenia w danym dniu, wyjątkowo rejestrują się na dzień następny. W placówkach przyjmują: lek. med. Katarzyna Lorenc, specjalista pediatra i lek. med. Wojciech Lorenc, specjalista medycyny rodzinnej. Do lekarzy zapisanych jest ponad 3500 pacjentów (liczba obejmuje obydwa ośrodki).

Pozostałe podmioty lecznicze działające w Ośrodku Zdrowia w Bukowsku to: Specjalistyczna Praktyka Lekarska Bogusław Bukrej - lekarz POZ, Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Caritas - pielęgniarki środowiskowe i położna, gabinet stomatologiczny oraz gabinet ginekologiczny.

- Wymienione podmioty mają osobne kontrakty z NFZ, ale współpracują szczególnie z pielęgniarkami środowiskowymi, dlatego że mają wspólnych pacjentów - informuje doktor Lorenc. - Z doktorem Bukrejem zastępujemy się nawzajem w razie potrzeby, np. w czasie urlopów. Jeśli chodzi o leczenie specjalistyczne, pacjenci rejestrują się najczęściej do poradni specjalistycznych w Sanoku, w Besku i w Brzozowie. Nie mamy warunków lokalowych, aby mogły powstać takie gabinety w Bukowsku, a i o specjalistów byłoby trudno.

Gmina Tyrawa Wołoska
W ośrodku zdrowia w Tyrawie Wołoskiej w ramach umów z NFZ przyjmuje lekarz POZ, pielęgniarka środowiskowa i pielęgniarka szkolna. Jedyny lekarz rodzinny przyjmuje w godzinach pracy NZOZ w godzinach od 7 do 18. Do doktora jest zapisanych około 2000 osób. Jak informuje lekarz Jacek Stach, głównym problemem, który dotyczy ośrodka, jest brak lekarza na zastępstwa w razie urlopu czy choroby.

- Ten kłopot rozwiązujemy zgodnie z umową NFZ, wysyłając pacjentów do sąsiedniej, najbliższej placówki, o ile wyrazi ona na to zgodę - mówi doktor Stach.

Gmina Besko
W gminie Besko funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który swoją działalność rozpoczął w 2001 roku.

- Służymy pacjentom z całej naszej gminy, powiatu i nie tylko, gdyż obecnie nie ma rejonizacji - mówi Katarzyna Mermer, kierownik SP ZPOZ w Besku. - Pacjent korzysta z usług tam, gdzie chce i gdzie ma najbliższy termin wizyty.

Na początku umowa z NFZ dotyczyła podstawowej opieki zdrowotnej. W kolejnych latach podpisywano umowy na świadczenie usług z zakresu ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. W ramach POZ funkcjonuje obecnie: gabinet lekarza POZ, gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej oraz gabinet medycyny szkolnej.

Jako lekarz rodzinny od początku założenia SP ZPOZ w ośrodku pracuje Agata Stapińska-Marszałek, specjalista medycyny rodzinnej i pediatra, która jednocześnie w zakładzie pełni funkcję zastępcy kierownika do spraw lecznictwa. Od stycznia 2015 roku w placówce przyjmuje drugi lekarz medycyny - Rafał Tarnowski, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc. Lekarze pracują według harmonogramu pracy, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.

SP ZPOZ dysponuje również ambulatoryjną opieką specjalistyczną. W jej ramach funkcjonuje siedem poradni specjalistycznych: poradnia endokrynologiczna (1 lekarz), poradnia urologiczna (2 lekarzy), poradnia ginekologiczno-położnicza (4 lekarzy), poradnia otolaryngologiczna (2 lekarzy), poradnia dermatologiczna (3 lekarzy), poradnia okulistyczna (1 lekarz) i poradnia neurologiczna (2 lekarzy). Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i innych specjalistów.

- Wszystkie poradnie specjalistyczne cieszą się ogromnym zainteresowaniem - mówi kierownik Mermer. - Pacjent obsługiwany jest kompleksowo. Przykładowo w poradni ginekologiczno-położniczej przy jednej wizycie można pobrać cytologię, zrobić badanie USG, wykonać badania laboratoryjne i badanie KTG u ciężarnych.Warto również wspomnieć, że w ostatnim czasie dzięki pomocy Urzędu Gminy w Besku zakupiliśmy nowy aparat USG dla celów naszych poradni specjalistycznych.

Czas oczekiwania na wizytę można sprawdzić pod adresem: http://kolejki.nfz.gov.pl. Jak informuje kierownik Mermer, obecnie najdłuższy czas oczekiwania jest do poradni endokrynologicznej tj. 83 dni, a najkrótszy do poradni ginekologiczno-położniczej tj. 8 dni. Do pozostałych średni czas oczekiwania to od 25 do 40 dni.

Z kolei Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Besku w ramach umów z POW NFZ funkcjonuje od 2002 roku. Jest czynny od godz. 7 do 20. Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza POZ i specjalistów, którzy decydują o rodzaju zabiegów w zależności od choroby i stopnia niepełnosprawności. W zakładzie wykonywane są zabiegi fizjoterapii w tym: kinezyterapia, gimnastyka, elektroterapia, światłolecznictwo, magnetoterapia, naświetlanie lampą solux, krioterapia, ultradźwięki, laseroterapia oraz masaż leczniczy.

Gabinet stomatologiczny prowadzi stomatolog Arkadiusz Brzęcki. Lekarz wynajmuje w budynku ośrodka zdrowia pomieszczenie na ten cel i posiada indywidualny kontrakt z POW NFZ na usługi stomatologiczne. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie ośrodka: www.osrodekzdrowia-besko.pl.

Gmina Zarszyn
W gminie Zarszyn funkcjonuje kilka ośrodków zdrowia prowadzonych przez ten sam podmiot. Są to: Poradnia Zdrowia w Zarszynie, Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Nowosielcach, Jaćmierzu i Odrzechowej oraz Izby Lekarskie w Długiem i Pisarowcach.

W skład jednostek wchodzą: poradnie lekarskie w Zarszynie, Długiem, Odrzechowej, Nowosielcach i Pisarowcach, gabinety pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej w Zarszynie, Długiem i Odrzechowej, Nowosielcach i Pisarowcach, gabinet fizjoterapii ambulatoryjnej, poradnia logopedyczna, gabinet medycyny szkolnej, laboratorium analityczne, gabinet położnej środowiskowej, opieka paliatywna i hospicyjna, pielęgniarska opieka długoterminowa oraz poradnia kardiologiczna. W ramach gabinetu fizjoterapii ambulatoryjnej są oferowane: kinezyterapia, masaż, elektrolecznictwo, leczenie polem elektromagnetycznym oraz światłolecznictwo.

Laboratorium analityczne jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.05-9.00. Wyniki badań można odbierać codziennie z wyjątkiem weekendów w godzinach 7.05 – 9.00 oraz 13.30-14.30. Można tutaj wykonać badania: hematologiczne, biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi, moczu, kału oraz układu krzepnięcia. Bezpłatnie są wykonywane tylko badania na podstawie skierowania od zatrudnionych w placówce lekarzy POZ.

W placówkach przyjmuje ośmiu lekarzy. W Zarszynie: lek. Dariusz Wanielista, lek. Ewa Dworak i lek. Andrzej Kuzin; w Nowosielcach: lek. Dariusz Wanielista, lek. Agnieszka Biskup, lek. Wojciech Pałys i lek. Anna Sobolak; w Jaćmierzu lek. Dariusz Wanielista i lek. Paweł Błaż, w Pisarowcach lek. Dariusz Wanielista i lek. Aleksandra Górecka. W Odrzechowej i Długiem lek. Ewa Dworak.

Gmina Zagórz
Na terenie gminy Zagórz funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Przyjmują w nim lekarze podstawowej opieki zdrowotnej: Alicja Błaszczak - lekarz rodzinny, pediatra, Anna Frączek-Szczepkowska - pediatra, Monika Siembab - lekarz rodzinny, internista oraz Elżbieta Stabryła - pediatra. Oprócz tego funkcjonuje gabinet stomatologiczny, w którym lek. stomatolog Dariusz Dębski przyjmuje od wtorku do piątku w godzinach od 9 do 13 oraz od 12 do 18. Jest także gabinet fizjoterapii, który jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, poradnia dla kobiet w środy od 11 do 15, w której przyjmuje lek. Marek Bierczyński oraz we wtorki od 12.30 do 18, w których urzęduje lek. Grażyna Komnata-Gajda. W SP ZPOZ w poniedziałki działa również lek. Dorota Górecka-Bazylewicz, logopeda, pedagog. Oprócz lekarzy do dyspozycji są również pielęgniarki: zabiegowa, cztery środowiskowo-rodzinne oraz położna środowiskowo-rodzinna. Funkcjonuje również gabinet profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w Zagórzu wraz z higienistką szkolną.

Mieszkańców, którzy mogą korzystać z usług w ramach NFZ, jest zapisanych do placówki około 7 tysięcy. Jak zaznacza Ewa Baranowska, dyrektor SP ZPOZ, głównym problemem ośrodka jest ograniczone miejsce.

Ośrodek zdrowia funkcjonuje również w Tarnawie Górnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.35 do 18. Przyjmuje w nim lek. rodzinny i internista Wojciech Penar od poniedziałku do piątku w godzinach 8-12. W miejscowości działa także gabinet pielęgniarki POZ i pielęgniarki szkolnej w Tarnawie Górnej, prywatna apteka i laboratorium i poradnia dla kobiet - filia SPZOZ w Lesku. W placówce w tygodniu przyjmuje też pediatra Monika Gaszczyk z "Familii" Medycyna Rodzinna, pielęgniarka zabiegowa, stomatolog oraz fizjoterapeuta.

Gmina Komańcza
Na terenie gminy Komańcza pacjenci mogą korzystać z usług oferowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Zakład działa od stycznia 2001 r. na mocy odpowiedniej uchwały Rady Gminy w Komańczy z dnia 28 czerwca 2000 r. Siedziba zakładu mieści się w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Komańczy 161. Do zadań placówki należy udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującej świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, ogólnej, otolaryngologii, położnictwa i ginekologii, pielęgniarskiej opieki długoterminowej oraz rehabilitacji leczniczej.

Do lekarzy pacjent może zapisać się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie w poradni POZ w dniu zgłoszenia z podaniem godziny wizyty, w poradniach specjalistycznych i pracowni fizjoterapii na termin z wcześniejszą rejestracją z wyprzedzeniem lub na wizytę domową w dniu zgłoszenia.

Zakład pracuje w godzinach 8-18 od poniedziałku do piątku. W jego skład wchodzi: Gminny Ośrodek Zdrowia w Komańczy, gdzie przyjmuje lekarz Beata Zielińska od poniedziałku do piątku w godzinach 10.25-18 lub 8-15.35 oraz Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi, gdzie w tych samych godzinach co w Komańczy przyjmuje lekarz Maria Kamińska.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE