Reklama

MOPS Sanok nie skorzysta z rządowego programu Opieka 75 +

Opublikowano:
Autor:

MOPS Sanok nie skorzysta z rządowego programu Opieka 75 + - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W związku z poszerzeniem kryteriów udziału samorządów w rządowym programie "Opieka 75+" zwróciliśmy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku z pytaniem, czy skorzysta z tej możliwości. Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy.

Jednym z elementów rządowego programu ASOS1 jest program "Opieka 75+", adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie.

Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej - na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

W marcu 2018 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło zmianę w programie "Opieka 75+". Zmiana polegała na rozszerzeniu adresatów programu o gminy do 40 tys. mieszkańców (do marca 2018 r. było to 20 tys. mieszkańców), które świadczą usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze samodzielnie. Jest to następny krok mający na celu dostosowanie wielokierunkowych działań rządu w związku z narastającym procesem starzenia się społeczeństwa.

 

Usługi w MOPS Sanok

W chwili obecnej (dane z marca 2018 r.) z usług opiekuńczych korzysta 216 osób, w tym 146 z usług opiekuńczych "zwykłych" i 69 ze specjalistycznych usług opiekuńczych. 110 beneficjentów liczy sobie 75 lat i więcej.

Nasuwa się też pytanie, dlaczego większość z uprawnionych ośrodków pomocy społecznej - przynajmniej jak dotychczas - nie weszła do rządowego programu "Opieka 75+". Jest to z pewnością spowodowane lokalnymi czynnikami, choć najistotniejsza wydaje się różnica w przyjętej formie realizacji powyższego zadania przez daną gminę. Ośrodki, które nie zatrudniają opiekunek, a powierzają zadanie organizacjom pozarządowym typu PCK, PKPS i są związane umowami terminowymi, do których zaliczyć należy MOPS w Sanoku czy w Jaśle, w tegorocznej edycji programu udziału na razie nie wzięły.

 

Sondaż telefoniczny

W sanockim MOPS-ie co prawda rozważano przystąpienie do programu. W marcu br. pracownik MOPS w Sanoku zapytał w sondażu telefonicznym 65 seniorów - beneficjentów usług opiekuńczych uprawnionych do skorzystania z programu "Opieka 75+" oraz w kilku przypadkach członków ich rodzin - czy są zainteresowani zwiększeniem liczby świadczonych im godzin usług opiekuńczych. Jednocześnie poinformowano o podstawowych założeniach programu.

W wyniku analizy otrzymanych odpowiedzi można wyciągnąć wnioski, że zapytani podopieczni obawiają się i nie chcą zmiany opiekunki lub przydzielenia im dodatkowo jeszcze jednej opiekunki, co byłoby nieodzowne podczas realizacji programu przez MOPS. Jedną z najważniejszych kwestii, jaką podkreślali, było zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilizacji, a to według ich opinii zapewnić może ciągłość usług opiekuńczych wykonywanych przez tę samą opiekunkę.

 

Zmiana opiekunki to stres

Widać więc wyraźnie, że oprócz względów merytorycznych i finansowych należy wziąć pod uwagę dobro naszych podopiecznych, dla których każdorazowa zmiana opiekunki to niepotrzebny stres, frustracja i w konsekwencji pogorszenie samopoczucia, a nawet zdrowia. Bezspornym faktem jest, że dłuższa znajomość świadczeniobiorców i osób sprawujących opiekę, niejednokrotnie w wymagającym środowisku rodzinnym i lokalnym, wpływa na poprawę jakości świadczonych usług, pożądaną stabilizację oraz kontakt z otoczeniem, a w wielu przypadkach szybszy powrót do zdrowia.

W chwili obecnej beneficjenci usług opiekuńczych mają zapewnioną wystarczającą ilość usług opiekuńczych, które są realizowane przez organizacje pozarządowe: Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Sanoku oraz Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Sanoku.

 

Odpłatność

Kolejnym aspektem, który został poddany analizie, był wątek odpłatności lub ewentualnego zwolnienia z odpłatności seniorów, którzy wyraziliby akces zwiększenia im liczby godzin usług opiekuńczych. Program "Opieka 75+" przewiduje możliwość zwolnienia z odpłatności za dodatkowo przyznane godziny usług, jednak warunkuje to podjętą przez dany samorząd lokalny uchwałą w przedmiotowej sprawie.

Uchwała określająca m.in. szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w Sanoku obowiązuje od kilkunastu lat, a ostatni raz była aktualizowana poprzez uchwałę zmieniającą w lipcu 2015 r.

Oczywiście, niektórzy beneficjenci MOPS-u korzystają na mocy przywołanej uchwały z całkowitego zwolnienia z ponoszonych opłat za usługi, jednak wśród tej grupy nie znajdują się osoby powyżej 75 roku życia, którym w chwili obecnej usługi opiekuńcze zostały decyzją administracyjną przyznane. W związku z powyższym ewentualni beneficjenci programu, a którzy dziś korzystają z pomocy MOPS, nie mogliby liczyć na całkowite zwolnienie z wnoszenia odpłatności za dodatkowe godziny usług opiekuńczych.

 

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

 


Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze "zwykłe" obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE