Reklama

KORONAWIRUS: Działania podejmowane przez Starostę Sanockiego

Opublikowano:
Autor:

KORONAWIRUS: Działania podejmowane przez Starostę Sanockiego - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości W związku z wcześniejszymi pytaniami, Starostwo Powiatowe w Sanoku poinformowało o działaniach podejmowanych przez Starostę Sanockiego w związku z rozprzestrzeniająca się pandemią koronawirusa.

"Starosta Sanocki, jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu sanockiego, w trybie ciągłym realizuje zadania wyszczególnione w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Zgodnie z zapisami w/w ustawy, w razie zaistnienia na obszarze powiatu sytuacji kryzysowej lub w sytuacji realnego ryzyka wystąpienia zagrożenia, Starosta Sanocki wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy:

- Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który jest organem pomocniczym starosty
w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego,

- Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

- bazowania na procedurach oraz „zespołach przedsięwzięć n/w wystąpienia zdarzeń kryzysowych” rozpisanych w uzgodnionym ze służbami, strażami i inspekcjami powiatowymi oraz zatwierdzonym w 2018 r. przez Wojewodę Podkarpackiego Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sanockiego.

Informujemy, że zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, od wielu lat w Starostwie Powiatowym w Sanoku funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, którego głównym zadaniem jest zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego. Organizację, siedzibę oraz tryb pracy PCZK, w tym sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób zapewnienia całodobowego obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, określa starosta. W powiecie sanockim (tak, jak w zdecydowanej większości innych powiatów na terenie kraju), PCZK funkcjonuje na bazie kadrowej oraz materiałowo-sprzętowej Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Sanoku w godzinach pracy urzędu, natomiast po godzinach pracy oraz w dni wolne, odbieranie informacji o nagłych zdarzeniach kryzysowych, powiadamianie Starosty, członków PZZK, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz pozostałych właściwych podmiotów, odbywa się drogą telefoniczną, poprzez alarmowy całodobowy telefon komórkowy PCZK, którego numer znajduje się w posiadaniu właściwych podmiotów oraz udostępniony jest na oficjalnej witrynie www.powiat-sanok.pl

Zarówno Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Sanoku, jak również Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonują na mocy Zarządzenia nr 103/2015 Starosty Sanockiego z dnia 16 grudnia 2015 roku, oraz zgodnie z zapisami art. 17 oraz 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398 tj.). Organizacja trybu pracy PCZK w Sanoku jest równocześnie wskazana w Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu Sanockiego, zatwierdzonym w 2018 r. przez Wojewodę Podkarpackiego.

W obliczu ogłoszenia od dnia 14 marca do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Starosta Sanocki podjął natychmiastowe i szerokie działania, w ścisłej współpracy m.in. z Wojewodą Podkarpackim, Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku, Komendantem Powiatowym Policji, Komendantem Powiatowym PSP w Sanoku, Burmistrzami i Wójtami powiatu sanockiego, kierownikami/dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych oraz szeregiem innych podmiotów, mające na celu odpowiednie przygotowanie urzędu, powiatowych jednostek organizacyjnych (w tym przede wszystkim Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku oraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego) a także podległych staroście jednostek samorządu terytorialnego na rozwój sytuacji kryzysowej na obszarze powiatu.

Najważniejsze z szeregu podjętych przez Starostę Sanockiego działań to:

· Powołanie Zarządzeniem Nr 42/2020 starosty Sanockiego z dnia 16 marca 2020 r. Zespołu doraźnego ds. przeciwdziałania sytuacji zagrożenia wirusem SARS CoV-2, który do dnia dzisiejszego odbył posiedzenia w dniach: 19 oraz 20 marca br. Podstawowym zadaniem Zespołu jest monitorowanie sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz ścisła współpraca z wszystkimi służbami mundurowymi, wójtami i burmistrzami gmin i miast powiatu sanockiego oraz koordynacja działań w Starostwie Powiatowym w Sanoku i podległych jednostkach organizacyjnych.

· Odbycie posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sanoku, w dniu 17 marca br. Celem spotkania było przekazanie członkom PZZK najnowszych poleceń, ustaleń i wytycznych od wojewody podkarpackiego w zakresie działań podejmowanych przez samorządy oraz samorządowe jednostki organizacyjne, a także wypracowanie przez Zespół pomocnych rozwiązań organizacyjnych w dalszym działaniu i zarządzaniu spodziewaną sytuacją kryzysową.

· Udział w szeregu wideokonferencji z Wojewodą Podkarpackim, podczas których uczestniczyli starostowie oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu województwa podkarpackiego, w tym z powiatu sanockiego – na wideokonferencjach Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego przekazywali starostom oraz burmistrzom i wójtom najistotniejsze ustalenia, polecenia i informacje dotyczące rozwijającej się sytuacji kryzysowej, które bezpośrednio po wideokonferencjach z udziałem wójtów i burmistrzów, z inicjatywy Starosty Sanockiego były na bieżąco omawiane i wdrażane."

 

 

Starostwo Powiatowe w Sanoku

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE