Reklama

Kontrole zwolnień lekarskich na Podkarpaciu. Cofnięte zasiłki chorobowe na 600 tyś zł!

Opublikowano:
Autor:

Kontrole zwolnień lekarskich na Podkarpaciu. Cofnięte zasiłki chorobowe na 600 tyś zł! - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Wypłata zasiłków chorobowych na prawie 900 tys. zł zakwestionowane na skutek kontroli zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w woj. podkarpackim przeprowadził kontrole wykorzystywania zwolnień lekarskich 4839 osób.

W konsekwencji – wobec 433 osób cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 602,5 tys. zł. Ponadto przeprowadzone zostały kontrole orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Na ich skutek 721 osób zostało uznanych za zdolnych do pracy i wobec nich cofnięto zasiłki chorobowe na łączną kwotę 286 tys. złotych.

Zgodnie z ustawowymi uprawnieniami, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi kontrole zarówno pod kątem prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy, jak i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują w trakcie badania czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora. Jeżeli uznają daną osobę za zdrową, skracają okres obowiązywania zwolnienia – w takim przypadku dzień badania przez lekarza orzecznika jest ostatnim dniem niezdolności. Do przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień uprawniony jest zarówno ZUS jak i płatnicy (pracodawcy), którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Kontrola taka polega na sprawdzeniu, czy chory przebywający na zwolnieniu, wykorzystuje to zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem - czy nie pracuje zawodowo i nie wykonuje innych prac, które mogłyby wydłużyć powrót do zdrowia. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego zostało stwierdzone wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej lub wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z jego celem.

Wyniki kontroli  wykorzystania zwolnień lekarskich                                        za I kwartał 2019r.

Oddziały ZUS

 Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM O/ZUS

2 593

199

251,8

JASŁO

            853   

              75   

                       115,7   

RZESZÓW

         1 740   

               124   

                       136,1   

 

Wyniki kontroli  wykorzystania zwolnień lekarskich
za II kwartał 2019r.

Oddziały ZUS

 Liczba osób poddanych kontroli

Liczba osób pozbawionych prawa do zasiłku

Kwota  zasiłków cofniętych w wyniku kontroli

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM O/ZUS

2 246

234

350,8

JASŁO

                686   

                  59   

            112,8   

RZESZÓW

            1 560   

                175   

            238,0   

 

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy                                                            za I kwartał 2019r.

Oddział ZUS

Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA

Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku - liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy

Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona                      w wyniku kontroli

Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr                          

w tys.

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM

6,5

321

1 966

135,9

JASŁO

2,9

217

1 311

91,6

RZESZÓW

3,6

104

655

44,3

 

Wyniki kontroli orzekania o czasowej niezdolności do pracy
za II kwartał 2019r.

Oddział ZUS

Liczba wydanych orzeczeń przez lekarzy orzeczników w sprawia kontroli ZUS ZLA

Liczba wydanych decyzji o braku prawa do zasiłku - liczba badanych osób uznanych za zdolnych do pracy

Liczba dni absencji z prawem do zasiłku chorobowego ograniczona                      w wyniku kontroli

Kwota cofniętych zasiłków chorobowych w zł/ gr                         

w tys.

w liczbach bezwzględnych

w tys. zł

RAZEM

4,8

400

2 008

150,1

JASŁO

2,5

220

1 026

72,4

RZESZÓW

2,3

180

982

77,7


DANE OGÓLNOPOLSKIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. ZUS zakwestionował świadczenia chorobowe na kwotę blisko dwukrotnie wyższą niż w 2017 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek kontrolować zarówno prawidłowość orzekania  niezdolności do pracy, jak i prawidłowość wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i niezbędna jest kontynuacja zwolnienia, czy też należy zwolnienie skrócić. Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego polega natomiast na sprawdzeniu czy osoba korzystająca ze zwolnienia, a tym samym świadczenia chorobowego, nie świadczy pracy lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza i mogą utrudnić powrót do zdrowia. Jeżeli osoba korzysta ze zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem Zakład wstrzymuje wypłatę świadczenia, a jeżeli zostało już wypłacone, nakazuje jego zwrot.

 

W pierwszym półroczu tego roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 324 tys. kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wstrzymana została wypłata 21,1 tys. zasiłków chorobowych na kwotę blisko 19,2 mln zł. Tym samym ZUS zdecydowanie podniósł efektywność swoich kontroli w zakresie wykrywania nieprawidłowości. W ubiegłym roku bowiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń było niecałe 15 tys., a przed dwoma laty nieco ponad 10,5 tys. Kwota wstrzymanych świadczeń sięgnęła natomiast odpowiednio 12,6 mln zł w 2018 r. i 6,9 mln zł w 2017 r.

Niezwykle pomocne w bieżącej prewencji w zakresie świadczeń chorobowych są, wprowadzone powszechnie w całym kraju w grudniu 2018 r., elektroniczne zwolnienia lekarskie. Pozwalają one Zakładowi na bieżąco weryfikować wpływające zaświadczenia oraz reagować na występujące nieprawidłowości.

Obok kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich i prawidłowości orzekania o niezdolności do pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek ograniczyć wysokość świadczeń chorobowych do 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia w kraju, w przypadku ustania tytułu ubezpieczenia osoby przebywającej na zwolnieniu. Z tego tytułu wysokość ograniczonych wypłat sięgnęła w pierwszym półroczu 2019 r. blisko 84,9 mln zł.

Łącznie, kwota obniżonych i cofniętych świadczeń chorobowych od stycznia do końca czerwca tego roku, wyniosła 104,2 mln zł.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE