Reklama

100 km na 100 lecie odzyskania niepodległości. Maraton Pływacki z UKS Aquarius Lesko

Opublikowano: pt, 17 maj 2019 11:30
Autor:

100 km na 100 lecie odzyskania niepodległości. Maraton Pływacki z UKS Aquarius Lesko - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości UKS AQUARIUS LESKO, Basen Aquarius Lesko, Urząd Miasta i Gminy Lesko oraz Stowarzyszenie Ciepły Wiatr serdecznie zapraszają na Maraton Pływacki.

CEL IMPREZY:
• Pomoc potrzebującym zorganizowanie zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na rehabilitację i ochronę
zdrowia podopiecznych stowarzyszenia Ciepły Wiatr w Lesku.
• Promocja zdrowego trybu życia, popularyzacja sportu a w szczególności pływania.
• Promocja miasta Lesko, ustanowienie I rekordu Miasta Lesko, przepłyniętych kilometrów na basenie
Aquarius Lesko.
• Promocja darczyńców ,firm zakładów pracy.
• Integracja społeczna lokalnej społeczności w wspólnym działaniu.
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
25 Maj 2019 (Sobota) godzina 8.00 - 15.00
Basen Aquarius Lesko ,ul. Bieszczadzka 7
DANE TECHNICZNE PŁYWALNI:
Niecka pływalni 25m- 6 torów, temp. wody 28 st. C


PROGRAM ZAWODÓW


godzina 8.00- 10.00 –dzieci młodsze
godzina 10.00- 15.00- młodzież szkolna oraz dorośli i uczestnicy pełnoletni
godzina 10.00-15.00 zawodnicy deklarujący przepłynięcie 8 000 m
*Godziny startu dla poszczególnych grup mogą ulec zmianie, ze względu na liczbę zgłoszeń w danej kat.
WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA:
• w maratonie mogą wziąć udział dzieci jak i dorośli uczestnicy:
• Uczestnictwo w imprezie jest możliwe po przesłaniu wypełnionej karty zgłoszeń na adres [email protected] ( przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu).
• Karta zgłoszeń dostępna na stronie internetowej www.uksaquarius.net ,bądź w informacji maraton pływacki z Aquariusem na FAN-PAGE UKS Aquarius Lesko na portalu FB.
• Uczestnictwo w Maratonie jest bezpłatne.
• Poprawnie wypełnione zgłoszenie należy przesłać do dnia 17. Maj .2019 do godziny 24.00,po upływie powyższego terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.
• Uczestnik zakwalifikowany do zawodów, otrzyma informację o przybliżonej godzinie udziału w imprezie, którą zobowiązuje się zaakceptować ( organizator ,może zmienić indywidualna godzinę startu na uzasadniony wniosek zawodnika wyłącznie w przypadku wolnych miejsc).
• Zawodnik powinien zgłosić swoja obecność 30 min przed planowanym startem w biurze zawodów.
• W przypadku nie stawienia się na starcie zawodnik nie będzie miał prawa startu w kolejnych edycjach imprezy.
• Każdy uczestnik jest zobowiązany wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia przed przystąpieniem do startu , oświadczenie dostępne w biurze zawodów podczas trwania imprezy
• Oświadczenie wypełnia osoba pełnoletnia , w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie wypełnia prawny opiekun
• Zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu jeśli nie dostarczy wymaganych dokumentów do biura zawodów na 30 min przed startem do biura zawodów.
PRZEBIEG IMPREZY (REGULAMIN ZACHOWANIA ZAWODNIKA NA TORZE) :
• Podczas zawodów na pływalni właściwej mogą znajdować się jedynie osoby w strojach sportowych oraz obuwiu zmiennym basenowym (z wyjątkiem gości VIP oraz przedstawicieli mediów)

• Zawodnik wchodząc do wody musi być wyposażony w strój pływacki ,czepek oraz okularki , nie dopuszcza się używania płetw ,łapek, pianek i innych elementów wspomagających.
• Start zawodnika następuje z płytkiej wody z przeciwnej strony do słupków startowych.
• Zawodnicy pływają wyłącznie prawą stroną toru( z wyjątkiem manewru wyprzedzania).
• Wyprzedzanie zawodnika jest możliwe lewą stroną toru w momencie kiedy nikt z innych zawodników nie płynie z przeciwka.
• Na torze może maksymalnie płynąć 5 osób
• W przypadku dużej liczby osób organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia liczby osób pływających na danym torze.
• Wprowadza się limity czasowe 60min, zwolnieni z limitu czasowego są zawodnicy którzy zadeklarują przepłyniecie 8 000 m.(8km) i więcej.
• Dla zawodników płynących bez limitu czasowego wyznacza się jednakowa godzinę startu, rywalizacja bez limitu rozpoczyna się o godzinie 10.00 a kończy o 15.00
• Przerwy w pływaniu: ➢ Chwilowe zatrzymanie zawodnika, jest dopuszczalne jedynie w celu poprawienia okularków, czepka, stroju ,a także na uzupełnienie płynów. ➢ Chwilowe opuszczenie toru jest możliwe w nagłych przypadkach ,złego samopoczucia ,lub potrzeb fizjologicznych ,w innych przypadkach opuszczenie toru jest równoznaczne z zakończeniem wyścigu przez danego zawodnika.
• Przepłynięty dystans końcowy liczy się w momencie opuszczenia toru i wyjścia pływaka/pływaczki z wody, zawodnik nie ma możliwości kontynuowania wyścigu oraz dany zawodnik nie może wystartować drugi raz.
• O długości przepłyniętych dystansów mówi karta zawodnika ,wypełniona przez sędziego torowego.
• Sędzia główny Maratonu ma prawo przerwać udział zawodnika w przypadku stwierdzenia osłabienia fizycznego, zagrażającego jego zdrowiu.
• Niepodporządkowanie się do w/w regulaminu skutkuje usunięciem zawodnika z wody na wniosek organizatora lub sędziego zawodów.
KLASYFIKACJA:
• Wszystkie długości przepłynięte przez zawodników zostaną zsumowane do wyniku końcowego, zaliczanego do ustanowienia I rekordu Leska
• Wprowadza się klasyfikację generalną za najdłuższy dystans, przepłynięty w czasie Maratonu , bez podziału na wiek.
• W przypadku podobnego wyniku osiągniętego przez obu zawodników , lokatę wyższą zajmie zawodnik starszy.
• Klasyfikacja prowadzona będzie z podziałem na płeć (Kobiety i Mężczyźni)
NAGRODY:
• Puchar zostanie wręczony najlepszej Kobiecie oraz najlepszemu Mężczyźnie
• Medal oraz dyplom z informacją o przepłyniętym dystansie dostanie każdy uczestnik.
• Dla każdego uczestnika przewidziana jest kawa herbata, oraz czekolada regeneracyjna.
• Ceremonia wręczenia Pucharów zostanie dokonana po zakończeniu wszystkich wyścigów na scenie głównej dni Leska. Pozostałe dekoracje będą odbywały się na bieżąco.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez uczestników w szatniach oraz na terenie pływalni:
• Organizator nie ubezpiecza zawodników i nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki .
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do celów organizacji Maratonu Pływackiego 100km na 100 lecie odzyskania Niepodległości z UKS AQUARIUS LESKO.
• Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin , wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku przedstawiających go jako uczestnika imprezy.
• Prawo do interpretacji regulaminu oraz sytuacji spornych przysługuje wyłącznie organizatorowi.
• Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 664 743 905.
• Biuro zawodów znajdować się będzie na płycie głównej basenu , i będzie funkcjonować od godziny 7.00 w dniu zawodów.

 

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE