Reklama

Rozpoczął się konkurs na projekt napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu.

Opublikowano:
Autor:

Rozpoczął się konkurs na projekt napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu.  - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości Celem konkursu jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu. Pomnik powstaje dla uczczenia 250. rocznicy powołania Konfederacji Barskiej i upamiętnienia jej ostatniej bitwy, która miała miejsce 29 listopada 1772 r. na polach nad Zagórzem.

Regulamin konkursu na treść napisu na pomniku „Nieznanego Konfederata” w  Zagórzu

Organizator konkursu:
Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zagórzu

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zaproponowanie treści napisu, który mógłby zostać umieszczony na cokole pomnika „Nieznanego Konfederata” w Zagórzu. Pomnik powstaje dla uczczenia250 rocznicy powołania Konfederacji Barskieji upamiętnienia jej ostatniej bitwy,która miała miejsce 29 listopada 1772 r. na polach nad Zagórzem.
Liczymy na inwencję twórczą uczestników lub skorzystanie z cytatów już istniejących,
z podaniem imienia i nazwiska autora.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs trwa w dniach od 1 do 31 maja 2018r.
2. Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych, mieszkańców Podkarpacia.
3.Propozycje należy przesłać na adres e-mail:[email protected] , profil facebookowy
   biblioteki lub dostarczyć osobiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagórzu.
Każdy uczestnik może wysłać do trzech propozycji tekstu.
W temacie wiadomości należy wpisać : „Konfederacja Barska”.
Konieczne jest podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.
4. Przysłane propozycje będą oceniane przez trzyosobowe jury powołane przez Organizatora
 konkursu. Skład komisji oceniającej zostanie podany wraz z wynikami konkursu.
5. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków niniejszego regulaminu
 oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
6. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte
w niniejszym regulaminie.
7. Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach Konkursu tym samym wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
Konkursu  w  zakresie  koniecznym  do  prawidłowego  przeprowadzenia  Konkursu
(ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833
 z późn. zm.), jednocześnie wyrażając zgodę na opublikowanie imienia i nazwiska
w przypadku zajęcia nagrodzonego miejsca.
8. Wyniki konkursu oraz dzień i forma odbioru nagród zostaną ogłoszone na stronie
www.zagorz.pl,  na gminnym profilu facebookowym oraz przez patronów medialnych
wydarzenia do dnia 15 czerwca 2018 r.  
9. Laureaci(2 najlepsze propozycje) otrzymają nagrody rzeczowe w postaci tabletów.
   Dla wyróżnionych propozycji, organizator przewidział nagrody w postaci:
    - markowych piór wiecznych,
    - monet okolicznościowych,
    - pamięci USB,
- koszulek z nadrukiem,
- pinsów z herbem Zagórza,
- kubków ceramicznych  i termicznych,
- przewodników turystycznych
Nagrody ufundował Burmistrz Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Zagórzu.
10. Treść najlepszych propozycji napisów zostanie opublikowana na gminnym profilu
facebookowym oraz na stronie internetowej www.zagorz.pl.
11. Przyznana nagroda nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub jej równowartość
pieniężną;
12. Wygrana w konkursie nie zobowiązuje Organizatora do umieszczenia zwycięskiego
      napisu na pomniku.

Postanowienia końcowe:
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady
Konkursu.
2. Autorzy treści przesłanych na konkurs jednocześnie udzielają Gminie Zagórz niewyłącznej,
nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji do pracy, na następujących
polach eksploatacji:
- utrwalenie i zwielokrotnienie pracy i jej egzemplarzy każdą techniką, w tym drukarską,
cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową poprzez zapis
 magnetyczny, na każdym nośniku elektronicznym i w wersji papierowej;
- wprowadzanie do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera
i wprowadzenie do sieci komputerowych, w tym sieci Internet, jak również przesyłanie
 w ramach wyżej wymienionych sieci, w tym w trybie on-line, przetwarzanie w pamięci
urządzeń elektronicznych, w tym komputera;
-  publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie;
- publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym;
- korzystanie z pracy oraz ich opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich
 materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w prasie, Internecie i wszelkiego
 rodzaju publikacjach.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do
 czasu jego zakończenia. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu
z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany
w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu;

Organizator zastrzega sobie prawo do:
1. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub
istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
2. Odstąpienie od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
3. Rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE