Reklama

Podkarpacie gotowe na zimę, służby w pogotowiu

Opublikowano:
Autor:

Podkarpacie gotowe na zimę, służby w pogotowiu - Zdjęcie główne
UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:

Przeczytaj również:

Wiadomości O przygotowaniach województwa podkarpackiego do okresu zimowego rozmawiano podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia WZZK omówione zostały działania organizacyjno-logistyczne, prewencyjne oraz zagrożenia związane ze zbliżającym się okresem zimowym. Wojewoda zapewniła, że służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców są w pełnej gotowości i są dobrze przygotowane do sezonu zimowego 218/2019. – Okres zimowy wymaga od organów administracji publicznej ścisłej współpracy w zakresie przygotowania i reagowania na zagrożenia, co z pewnością pozwoli przyczynić się do złagodzenia skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – podkreśliła wojewoda.

Pomoc dla osób potrzebujących wsparcia

Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonują 24 placówki udzielające tymczasowego schronienia, tj. 15 schronisk dla osób bezdomnych, 6 noclegowni i 3 ogrzewalnie (poza tym funkcjonują także inne placówki zapewniające miejsca noclegowe dla osób bezdomnych, działające poza systemem pomocy społecznej). Placówki noclegowe mają do dyspozycji ok. 800 miejsc statutowych, natomiast w przypadku wystąpienia szczególnie trudnych warunków atmosferycznych są w stanie przyjąć dodatkowo 150 osób, co daje łącznie ok. 950 miejsc. Ponadto w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego działa bezpłatna, całodobowa infolinia 987. Pod tym numerem można będzie uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie jesienno-zimowym oraz zgłosić potrzebę udzielenia pomocy osobie zagrożonej.

Wojewoda podkarpacki od wielu lat udziela organizacjom pozarządowym wsparcia finansowego w formie dotacji z przeznaczeniem na działania na rzecz osób bezdomnych, poprzez ogłoszenie konkursu ofert. W tym roku przeznaczono 500 tys. zł na dofinansowanie działań w zakresie wsparcia osób bezdomnych. Dotacje przekazano 14 podmiotom. Środki zostały przeznaczane w szczególności na rozwój infrastruktury, w tym zwiększenie miejsc noclegowych m.in. poprzez wyposażenie, prace remontowo- budowlane; aktywizację zawodową osób bezdomnych poprzez różnego rodzaju formy zatrudnienia; zakup odzieży, obuwia, środków czystości i środków higieny osobistej dla osób bezdomnych, a także na opłaty stałe i wydatki bieżące.

 Obecny na konferencji zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Paweł Filipek zapewnił, że Policja posiada odpowiednie procedury, które obejmują: prowadzenie monitoringu miejsc, w których zwyczajowo mogą przebywać bezdomni, tj. dworce, ogródki działkowe itp. i udzielenie im pomocy we współdziałaniu z jednostkami, instytucjami i organizacjami zajmującymi się osobami bezdomnymi, uzależnionymi i wykluczonymi.

Według badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. w naszym województwie przebywało łącznie 1099 osób bezdomnych, spośród których najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni – 928 osób, tj. ok. 84 %. Natomiast liczba bezdomnych kobiet wyniosła 149 osób, tj. ok. 14 % oraz dzieci – 22 osób, tj. ok. 2 %.

Nowe rozwiązanie – AlertRCB

Należy podkreślić funkcjonowanie w naszym kraju nowego rozwiązania AlertRCB. W chwili obecnej rozwiązanie działa pilotażowo, a od 12 grudnia już oficjalnie (na podstawie nowelizacji ustawy prawo telekomunikacyjne) nałożony został, na wszystkich operatorów, obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu o potencjalnym zagrożeniu dla życia i zdrowia do wszystkich użytkowników sieci na określonym obszarze.Uruchamianie AlertRCB odbywa się na wniosek wojewody do dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Rozwiązanie to pozwala na przekazywanie ostrzeżeń SMS na telefony komórkowe z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Już dwukrotnie w przypadku województwa podkarpackiego system był skutecznie uruchamiany, dlatego warto pamiętać o tym rozwiązaniu w ujęciu zbliżającego się sezonu zimowego, gdzie zagrożenia naturalne często przebiegają bardzo dynamicznie.

Współdziałanie służb

W czasie dzisiejszego posiedzenia przedstawiono szeroką informację dotyczącą zabezpieczenia województwa w kontekście wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych. Zarówno operatorzy świadczący usługi energetyczne na terenie województwa, jak również zarządcy dróg są odpowiednio przygotowani do przejścia przez okres zimowy. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego przeprowadzi stosowne działania prewencyjne, kontrolne i informacyjne dotyczące zagrożeń związanych z zimą. Natomiast podkarpacki państwowy inspektor sanitarny monitoruje sytuację związaną z występowaniem chorób charakterystycznych dla sezonu zimowego, zwłaszcza grypy. Podczas narady rozmawiano także o działaniach podejmowanych w celu zapewnienia zdolności eksploatacyjnej kolei w warunkach zimowych oraz o realizacji zadań z zakresu ratownictwa górskiego.

Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Babiec przekazał dane na temat działania jednostek PSP na obszarze województwa z uwzględnieniem istniejących zagrożeń i zabezpieczenia operacyjnego. Podkreślił, że sezon grzewczy to okres wzmożonych interwencji strażaków w domach i mieszkaniach –  najczęściej służby wzywane są do zatruć tlenkiem węgla i do pożarów. Komendant nawiązał do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej, która jest realizowana od października br. do marca 2019 r. Inicjatywa dotyczy zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

info: Podkarpacki Urząd Wojewódzki

UDOSTĘPNIJ NA: UDOSTĘPNIJ NA:
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE