Reklama

"500 plus" oraz "Dobry Start" w Sanoku - Statystyki i porady MOPS

Opublikowano:
Autor:

"500 plus" oraz "Dobry Start" w Sanoku - Statystyki i porady MOPS - Zdjęcie główne
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

Wiadomości Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start” oraz o 500 plus. Jakich błędów nie popełniać przy wypełnianiu formularzy, kiedy wypłaty środków i na wiele innych pytań znajdziesz odpowiedź poniżej.

Od 1 lipca można składać online wnioski o świadczenie „Dobry start”. Wyprawka przysługuje na rozpoczynające rok szkolny dzieci aż do ukończenia przez nie 20 lat, także w przypadku ukończenia 20 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole wyprawka przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, także w przypadku ukończenia 24 lat przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek (tj. 09.07.2019 r.) projekt rozporządzenia rozszerzający krąg osób uprawnionych do świadczenia o uczniów szkół dla dorosłych i policealnych. Zmiany mają obowiązywać już od sierpnia.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

W przyjętym przez Radę Ministrów projekcie rozporządzenia ws. zmian w programie „Dobry start” chodzi przede wszystkim o objęcie świadczeniem również uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych.

Uwaga! Wnioski o świadczenie „Dobry start” na ten rok szkolny dla uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, składane będą tylko drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową). „Brak jest bowiem możliwości, w trakcie rozpoczynającego się od 1 lipca 2019 r. okresu składania wniosków drogą elektroniczną, zmiany kreatorów bankowych w celu umożliwienia, za pomocą bankowości elektronicznej, złożenia wniosków o świadczenie dobry start dla wyżej wskazanych osób” – czytamy w projekcie.

Projekt rozporządzenia wprowadza także możliwość ubiegania się o świadczenie za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie wnioski o tzw. wyprawkę szkolną, obok drogi tradycyjnej, można składać drogą elektroniczną przez kanał bankowości elektronicznej oraz portal Emp@tia.

Zgodnie z projektem zmiany wejdą w życie od 1 sierpnia 2019 r.

Na dzień 11.07.2019 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku wpłynęło 952 wnioski  elektroniczne o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start”. Nadal można je składać w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia także  w formie papierowej (osobiście lub listownie).

Rozpatrzono 584 wnioski. Pierwsza wypłata świadczenia w ramach programu ,,Dobry start”  będzie miała miejsce najprawdopodobniej w dniu dzisiejszym (tj. 11.07.2019 r.) na kwotę 150 000 zł.

MOPS w Sanoku będzie dokonywać wypłaty świadczenia ,,Dobry start” na konta wnioskodawców z chwilą otrzymania kolejnej transzy wcześniej zapotrzebowanych środków. W przypadku wyboru przez wnioskodawców formy wpłaty gotówkowej następuje ona w dniach wypłaty świadczenia wychowawczego (najbliższa wypłata w dniach: 23,24 lipca 2019 r.) w Kasie Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 (budynek „Alfy”).

Pracownicy MOPS w Sanoku proszą, aby nie popełniać w trakcie wypełniania wniosków o świadczenie ,,Dobry Start” następujących błędów, które wydłużają postępowanie i opóźniają wypłaty:

- mylenia adresu zameldowania z adresem zamieszkania

- błędnego podawania adresu szkoły,

- nie wpisywania rodzaju szkoły,

- nie wskazywania formy wypłaty świadczenia.

Dlatego ważne jest, by we wnioskach podawać numer telefonu, który umożliwi urzędnikom szybki kontakt z wnioskodawcą.

Jednocześnie zachęcamy do składania wniosków o świadczenia rodzinne, świadczenie „Rodzina 500 plus” i świadczenie „Dobry start” w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy 2019/2020. Składanie wniosków w formie elektronicznej znacząco usprawnia obsługę klientów jak również przyśpiesza wypłatę świadczeń. Wnioski elektroniczne przygotowane zostały w formie przyjaznych i nieskomplikowanych do wypełnienia kreatorów.

Wniosek o w/w świadczenie można złożyć online przez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/ lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej wybranych banków i PUE - ZUS.

Na dzień 11.07.2019 r. wpłynęło 1519 wniosków  elektronicznych o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. ,,Rodzina 500+”. Nadal można je składać w formie elektronicznej, a od 1 sierpnia także  w formie papierowej (osobiście lub listownie).

Rozpatrzono ponad 200 wniosków. Wypłata świadczenia w ramach programu ,,Rodzina 500+” nastąpi zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie: http://mops.sanok.pl/terminy-wyplat/.

W przypadku wyboru przez wnioskodawców formy wpłaty gotówkowej następuje ona w dniach wypłaty świadczenia wychowawczego (najbliższa wypłata w dniach: 23, 24 lipca 2019 r.) w Kasie Fili Banku PBS w Sanoku ul. Traugutta 9 (budynek „Alfy”).

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie,
    z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Ważne! Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Standardowy wniosek, co do zasady, nie wymaga dołączania żadnych dodatkowych załączników (jeśli w indywidualnej sprawie jakieś dodatkowe dokumenty, w tym oświadczenia będą wymagane, skontaktuje się w tej sprawie z wnioskodawcą gminny organ właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, do którego składany jest wniosek).

Wyjątek! Opcja dodaj załącznik w internetowym wniosku o świadczenie wychowawcze, jak sama treść pytania wskazuje, jest opcją, którą wnioskodawca wykorzystuje dodając ewentualny załącznik tylko w przypadku, gdy w indywidualnej sprawie jest to wymagane. Dotyczy to przede wszystkim dołączenia orzeczenia sądu o ustanowienie opieki naprzemiennej obojga rodziców nad dzieckiem, o ile oczywiście takie orzeczenie zostało w indywidualnej sprawie przez sąd wydane (zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze wniosku/kreatorze internetowym wniosku).

Ważne! W żadnym przypadku wnioskodawca nie dołącza do wniosku załączników w postaci skanów/kopii dokumentów tożsamości, również co do zasady nie są wymagane orzeczenia sądów o rozwodzie.

Należy również pamiętać, aby wypełniając wniosek wskazywać obecny pełny adres zamieszkania.

Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE